Подписаться
Олена Петрівна Демченко / Olena Demchenko
Олена Петрівна Демченко / Olena Demchenko
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене iod.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуацій:дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04.
ОП Демченко
Вінниця, 2006
662006
Развитие субъектности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми
ЕП Демченко, ГГ Кит, ОА Голюк, НЮ Родюк
Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific …, 2018
54*2018
Preparation of future teachers for the development of giftedness of preschool and primary school children by means of dramatization
O Demchenko, I Stakhova, M Davydova, I Larina, Y Lymar, S Strilets
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2021
522021
Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи
ОП Демченко
Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014, 2014
482014
Pedagogical conditions for creativity development in mathematically gifted elementary students
O Holiuk, O Demchenko, G Kit, N Rodiuk
Problemspace of modern society: philosophical communicative and pedagogical …, 2019
452019
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку соціальної обдарованості дітей в проблемному полі педагогіки вищої школи
ОП Демченко
Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного …, 2018
442018
Підготовка майбутніх педагогів до використання театральної діяльності в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: європейський контекст
О Демченко
Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини …, 2020
432020
Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини
ОП Демченко
Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та …, 2010
432010
Формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами у процесі використання виховних ситуацій
ОП Демченко
Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова : серія 19. Корекційна педагогіка …, 2011
422011
Підготовка майбутніх учителів до створення ситуації успіху молодших школярів
ОП Демченко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2002
42*2002
Одаренный ребенок как личность с особыми потребностями в инклюзивном пространстве учебного заведения / Gifted Child as a Personality with Special Needs in the Inclusive …
ЕП Демченко, ОН Зайцева
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific …, 2017
40*2017
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
ЕП Демченко, И Кепуле
Молодий вчений («Young Scientist»), С. 28-35., 2018
392018
Свято як форма національного виховання молодших школярів: технологічний аспект
ОП Демченко, ЕП Демченко
Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013
392013
DEVELOPMENT OF YOUTH'S CREATIVE ABILITIES SCHOOLCHILDREN BY BYOD TECHNOLOGY
O Demchenko, Y Bondar, O Shykyrynska, N Komarivska, L Lyubchak, ...
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2022
382022
До проблеми використання понять "обдарована дитина" і "дитяча обдарованість" у психолого-педагогічному дискурсі
ОП Демченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2018
382018
Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник
ЛІ Міщик, ОП Демченко
К. : Видавничий Дім «Слово», 2013., 2013
38*2013
Практикум з історії педагогіки : навчально-методичний посібник для викладачів історії педагогіки, на допомогу студентам педагогічних ВНЗ під час самостійного вивчення …
ОП Демченко
К. : Видавничий дім «Слово», 2012, 2012
382012
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
ОП Демченко
Режим доступу: http://vuzlib. com/content/view/204/84, 2008
382008
PREPARING STUDENTS FOR THE USE OF THEATER ACTIVITIES FOR CHILDREN'S DEVELOPMENT SOFT SKILLS: EUROPEAN CONTEXT
O Demchenko, N Kazmirchuk, O Zhovnych, I Stakhova, V Podorozhnyi, ...
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific …, 2022
372022
Підготовка майбутніх учителів початкових класів і мистецтва до формування soft skills дітей засобами театрального мистецтва
ІГ Барановська, ОП Демченко, ОД Граб
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2022
372022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20