В.М. Сорокун; ВМ Сорокун; VM Sorokun; Vitaliy Sorokun; V Sorokun; Виталий Николаевич Сорокун
В.М. Сорокун; ВМ Сорокун; VM Sorokun; Vitaliy Sorokun; V Sorokun; Виталий Николаевич Сорокун
Associate Professor, Chair of International Law, Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Загальноправові стандарти права на свободу віросповідання в міжнародному праві
ВМ Сорокун
Актуальні проблеми державного управління 1 (33), 129–137, 2008
32008
Розвиток права на свободу совісті й віросповідання в універсальному міжнародному праві з часів прийняття Загальної декларації прав людини
ВМ Сорокун
Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб., 220–227, 2008
22008
Обмеження реалізації права на свободу віросповідання
ІІ Дахова
Форум права, 27–32-27–32, 2017
12017
Загальні принципи права на свободу думки, совісті та релігії відповідно до рішення «С.А.С. проти Франції» Європейського суду з прав людини
ВМ Сорокун
Проблеми законності : зб. наук. праць, 186–196, 2016
1*2016
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях) [Текст] : навч.-довід. посібник / за ред. І. В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава …
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. права Європ. Союзу. - Харків : Право, 2019
2019
“No matter what the revolution, you must protect and guarantee basic human rights and freedoms”: An Interview with Vitaly Sorokun
V Sorokun, V Sorokun
East-West Church Report 27 (1), 9-11, 2019
2019
Свобода думки, совісті та релігії // Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: компендіум / за ред. О.В. Сердюка та І.В …
СВМ Яковюк І.В.
Харків : Право, 2019
2019
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : Компендіум
ОВ Сердюк, ЮВ Щокін, ІВ Яковюк, ВМ Сорокун
Право, 2017
2017
General Principle of the Right for the Freedom of Thought, Conscience and Religion according to SAS v. France Decision of the European Court of Human Rights
VM Sorokun
Probs. Legality 132, 186, 2016
2016
General principles of the right for the freedom of thought, conscience and religion according to “SAS v. France” decision of the European Court of Human Rights
ВМ Сорокун
Problems of Legality, 186-196, 2016
2016
Общие принципы права на свободу мысли, совести и религии в соответствии с решением «САС Против Франции» Европейского суда по правам человека
ВН Сорокун
Проблеми законності, 2016
2016
Тести з навчальної дисципліни" Міжнародне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство": електронне вид.
ТМ Анакіна, МВ Буроменський, ІБ Кудас, ОВ Сенаторова, ВМ Сорокун, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
ПРАВО НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ, ЯК СКЛАДОВЕ СВОБОДИ СОВІСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
ГЛ Сергієнко, ЛВ Ярмол, ВМ Сорокун, ИН Вишнякова, МА Шибанова
2010
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання
ВМ Сорокун
Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Харків: Константа, 2010
2010
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : монографія
ВМ Сорокун
Константа, 2010
2010
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук
ВМ Сорокун, VM Sorokun
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2009
2009
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання
ВМ Сорокун, VM Sorokun
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2009
2009
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : дисертація
ВМ Сорокун
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
2009
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Вип. 16
СГ Серьогіна, ІВ Процюк, ІВ Гетьман, ІО Биля-Сабадаш, ...
видавництво" Право", 2008
2008
Захист права на свободу віросповідання та заборона дискримінації на ґрунті релігії як норма міжнародного звичаєвого права
ВМ Сорокун
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 169-181, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20