Подписаться
Krzysztof Zięba, Krzysztof Zieba, Zięba K, Zieba K, K. Zieba, K. Zięba
Krzysztof Zięba, Krzysztof Zieba, Zięba K, Zieba K, K. Zieba, K. Zięba
Подтвержден адрес электронной почты в домене zie.pg.gda.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Knowledge management critical success factors and the innovativeness of KIBS companies
M Zieba, K Zieba
Engineering Economics 25 (4), 458-465, 2014
742014
Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland
J Wasilczuk, K Zieba
Journal of Small Business & Entrepreneurship 21 (2), 153-169, 2008
382008
Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.
K Zięba
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 159-176, 2011
142011
Testing students’ entrepreneurial self-efficacy as an early predictor of entrepreneurial activities: Evidence from the SEAS project
K Zieba, J Golik
132018
Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego
P Dominiak, JE Wasilczuk, K Zięba, N Daszkiewicz, ...
Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk, 2013
122013
How can systems thinking help us in the COVID‐19 crisis?
K Zięba
Knowledge and Process Management 29 (3), 221-230, 2022
112022
Płeć właściciela menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
K Zięba
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne problemy usług 50, 2010
112010
Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury
P Dominiak, J Wasilczuk, N Daszkiewicz, K Zięba, A Sobiechowska
Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego …, 2010
92010
Preprzedsiębiorczość
K Zięba
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015
62015
High growth aspirations of nascent entrepreneurs: why do they fall?
K Zięba
Studia i Materiały Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 94-102, 2017
42017
Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców–raport z badań
P Ziemiański, K Zięba
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka 2 (9), 91-97, 2014
42014
Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców. Model teoretyczny
K Zięba, P Ziemiański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 196-205, 2013
42013
Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy w wybranych gminach województwa pomorskiego
J Wasilczuk, K Zięba
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka 2, 2012
42012
Survey on SMEs growth in the Pomerania Region phase one: An intentional model of growth
J Wasilczuk, K Zieba, P Dominiak
United States Association for Small Business and Entrepreneurship …, 2008
42008
Franchising – szansa rozwoju dla małych i dużych przedsiębiorstw
K Zięba
Gospodarka Polski w okresie transformacji 3, 1998
41998
Gendered entrepreneurship and its impact on firm innovativeness–a literature review
A Zapała, K Zięba
Research on Enterprise in Modern Economy theory and practice 4 (11), 5-20, 2014
32014
Entrepreneurship today: Selected aspects
M Byczkowska, Z Poplavska, S Komarynets, Y Stukalina, A Majzel, ...
Politechnika Gdańska, 2020
22020
CSR knowledge and perception in Polish SMEs: Evidence from the region of Pomerania.
K Zięba
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 240-251, 2015
22015
Training services in small and medium-sized enterprises: evidence from Poland
K Zieba, M Zieba
Social Sciences 84 (2), 47-56, 2014
22014
The Impact of urban Localizations on the Growth Possibilities for Small Firms
J Wasilczuk, K Zięba
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20