Григорій Ситник
Григорій Ситник
завідувач кафедри національної безпеки НАДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навч. посіб.
НР Нижник, ГП Ситник, ВТ Білоус
К.: Преса України 304, 2000
2682000
Державне управління національною безпекою України: монографія
ГП Ситник
К.: вид-во НАДУ 408, 2004
1422004
Національна безпека України: теорія і практика
ГП Ситник
навч. посіб./ГП Ситник, ВМ Олуйко, МП Вавринчук.—Хмельницький, 203, 2007
1262007
Національна безпека України: теорія і практика
ГП Ситник, ВМ Олуйко, МП Вавринчук
Київ:«Кондор», 2007
1262007
Національна безпека України: теорія і практика
ГП Ситник, ВМ Олуйко, МП Вавринчук
Київ:«Кондор», 2007
1262007
Державне управління у сфері національної безпеки
ГП Ситник
Концептуальні та організаційно-правові засади: підручник/ГП Ситник, 2012
1152012
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика
ГП Ситник
дис.... д. держ. упр./ГП Ситник.—К.: Національна академія державного …, 2004
612004
Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України: навч. посіб.: у 3 ч.
ГП Ситник
К.: НАДУ 248, 2009
542009
Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави
Г Ситник
Вісн. НАДУ, 369-374, 2004
542004
Державне управління національної безпеки (теорія і практика)
ГП Ситник
К.: Вид-во НАДУ 408, 2004
322004
Безпека як категорія і функція державного управління
ГП Ситник
Вісн. НАДУ, 350-357, 2004
272004
Нацiональна безпека України (методологiчнi аспекти, стан i тенденцiї розвитку): Навчальний посiбник/За заг. ред. ПВ Мельника, НР Нижник
НР Нижник, ГП Ситник, ВТ Бiлоус
202000
Концептуальні та організаційні засади забезпечення національної безпеки України: навч. посіб.
ГП Ситник
К.: Вид-во НАДУ, 44, 2005
172005
Державне управлiння у сферi нацiональної безпеки (концептуальнi та органiзацiйно-правовi засади): Пiдручник
ГП Ситник
162011
Організаційно правові засади забезпечення національної безпеки України
ГП Ситник, ВМ Олуйко
навч. посіб./ГП Ситник, ВМ Олуйко.–Хмельницький: Вид во ХУУП, 2005
152005
Безпека людини в умовах громадянського суспільства
НР Нижник, ГП Ситник
Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи …, 2001
152001
Методологічні аспекти формування понятійнокатегорійного апарату національної безпеки
ГП Ситник
Вісник УАДУ, 19-27, 2000
142000
Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства
АМ Штангрет
Наукові записки [Української академії друкарства], 58-63, 2013
132013
Актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах державотворення
Г Ситник
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
122009
Державний суверенітет та державні інтереси в контексті забезпечення національної безпеки
ГП Ситник
Актуальні проблеми внутрішньої політики, 95-102, 2004
112004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20