Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративно-правові режими в Україні
ВЯ Настюк, ВВ Бєлєвцева
Х.: Право, 25, 2009
442009
Норми митного права: теорія і практика застосування: монографія
ВЯ Настюк
Х.: Факт, 2003
382003
Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посібн.
ВВ Богуцький, ВВ Мартиновський
Х.: ФІНН, 2009
322009
Адміністративноиправові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні: законодавства
ВЯ Настюк
Режим доступа: http://dissertation. com. ua/node/685098, 0
27*
Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму: монографія
ВЯ Настюк
К.: НКЦ, 2008
252008
Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища
ЛП Коваленко
Х, 2003
252003
Правове регулювання освіти в Україні
РВ Шаповал
Форум права, 1110-1115, 2011
232011
Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні
РВ Шаповал
Харків, 2011
192011
Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку
ЛП Коваленко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
162014
Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження: монографія
РВ Шаповал
Х.: Золота миля, 2011
162011
Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу
РВ Шаповал
спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної освіти»/РВ Шаповал, 2009
152009
Организационно-правовые проблемы кадрового обеспечения органов прокуратуры
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос, ИЕ Марочкин, ВВ Богуцкий
Слобожанщина, 2000
152000
Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія
ЛП Коваленко
Х.: Право, 2012
102012
Суб’єкти інформаційних правовідносин
ЛП Коваленко
Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-ту ім. ВІ Вернадського: серія "Юрид. науки …, 2012
102012
Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні
РВ Шаповал
Право і безпека, 29-35, 2011
102011
Система органів державного управління у галузі освіти України
РВ Шаповал
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 211-221, 2011
102011
Формування системи інформаційного законодавства в Україні
ВЯ Настюк
Інформація і право, 2011
102011
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби
ВВ Мартиновський
Адміністративне право і процес, 2007
102007
Становлення та розвиток освіти в Україні
РВ Шаповал
Наше право, 43-48, 2011
92011
Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України: монографія
ВГ Пилипчук, ОП Дзобань, ВЯ Настюк
Харків: Право, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20