Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Промисловий маркетинг. Навчальний посібник
ВП Пилипчук, ОФ Оснач, ЛП Коваленко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
582005
Адміністративно-правові режими в Україні
ВЯ Настюк, ВВ Бєлєвцева
Х.: Право, 25, 2009
442009
Норми митного права: теорія і практика застосування: монографія
ВЯ Настюк
Х.: Факт, 2003
362003
Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб.
ВВ Богуцький, ВВ Мартиновський
Х.: ФІНН, 2009
332009
Адміністративноиправові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні: законодавства
ВЯ Настюк
Режим доступа: http://dissertation. com. ua/node/685098, 0
30*
Правове регулювання освіти в Україні
РВ Шаповал
Форум права, 1110-1115, 2011
282011
Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища
ЛП Коваленко
Автореф.… кандидата юридичних наук за спеціальністю 12, 2003
252003
Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму: монографія
ВЯ Настюк
К.: НКЦ, 2008
242008
Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні
РВ Шаповал
Харків, 2011
222011
Митне право
МГ Шульга, ВЯ Настюк
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2001
192001
Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу
РВ Шаповал
спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної освіти»/РВ Шаповал, 2009
182009
Промисловий маркетинг: навч. посіб.–2-ге вид.
ОФ Оснач, ВП Пилипчук, ЛП Коваленко
К.: Центр учбової літератури 364, 2011
172011
Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку
ЛП Коваленко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
162014
Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження: монографія
РВ Шаповал
Х.: Золота миля, 2011
162011
Организационно-правовые проблемы кадрового обеспечения органов прокуратуры
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос, ИЕ Марочкин, ВВ Богуцкий
Слобожанщина, 2000
152000
Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні
РВ Шаповал
Право і безпека, 29-35, 2011
122011
Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія
ЛП Коваленко
Х.: Право, 2012
102012
Суб’єкти інформаційних правовідносин
ЛП Коваленко
Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-ту ім. ВІ Вернадського: серія "Юрид. науки …, 2012
102012
Система органів державного управління у галузі освіти України
РВ Шаповал
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 211-221, 2011
102011
Формування системи інформаційного законодавства в Україні
ВЯ Настюк
Інформація і право, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20