Ірина Гунько
Ірина Гунько
ст. викладач кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив інверторів СЕС на показники якості електричної енергії в ЛЕС
ПД Лежнюк, ОЄ Рубаненко, ІО Гунько
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 134-145, 2015
212015
The influence of distributed power sources on active power loss in the microgrid
PD Lezhniuk, IO Hunko, SV Kravchuk, P Komada, K Gromaszek, ...
Przeglad Elektrotechniczny 93 (03), 107-112, 2017
152017
Вплив сонячних електричних станцій на напругу споживачів 0, 4 кВ
ПД Лежнюк, ОЄ Рубаненко, ІО Гунько, АЕ Рубаненко, ИО Гунько
НТУУ" КПІ", 2015
142015
Influence of Solar Power Plants on 0.4 kV Consumers
O Rubanenko, I Hunko, O Rubanenko, A Rassõlkin
2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical …, 2019
112019
Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії : монографія
ПД Лежнюк, ОЄ Рубаненко, ІО Гунько
ВНТУ, 2017
82017
Optimal management of small hydroelectric plants power generation in local electrical systems
P Lezhnuk, O Rubanenko, I Hunko
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 289-298, 2018
62018
Vplyv invertoriv SES na pokaznyky yakosti elektrychnoi enerhii v LES [Influence of SPP inverters on indicators of quality of electric energy in LES]
P Lezhniuk, O Rubanenko, I Hunko
Bulletin of the Khmelnytsky National University. Series: Engineering. Visnyk …, 2015
62015
Analysis of Three-level Diode Clamped Inverter for Grid-connected Renewable Energy Sources
SL Gundebommu, O Rubanenko, I Hunko
2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of …, 2019
52019
Assessment of the Power Quality in Electric Networks with Wind Power Plants
SL Gundebommu, I Hunko, O Rubanenko, V Kuchanskyy
2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 190-194, 2020
42020
Renewable Energy Generation and Impacts on E-Mobility
GS Lakshmi, O Rubanenko, I Hunko
Journal of Physics: Conference Series 1457, 012009, 2020
42020
Optimization of regimes of electric networks with renewable energy sources
PD Lezhnyuk, AE Rubanenko, IO Gunko
Vinnitsa: VNTU, 2017
42017
Modes of electrical systems and grids with renewable energy sources
I Hunko, V Kuchanskyi, A Nesterko, O Rubanenko
LAMBERT Academic Publishing, 2019
32019
Modeling Of Electrical Supply Restoration In Local Electrical Systems After Loss Of Centralized Power
P Lezhnyuk, S Kravchuk, I Kotylko, N Sobchuk, I Hunko
2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power …, 2018
32018
Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph, vol. 2
IO Hunko, VV Kuchanskyy, AB Nesterko
Izdevniecıba “Baltija Publishing”, Riga, 492, 2018
32018
Вплив розосереджених джерел енергії на оптимальний потокорозподіл в електричних мережах
ПД Лежнюк, ІО Гунько
НТУ" ХПІ", 2016
32016
Вплив iнверторiв СЕС на показники якостi електричної енергiї
ПД Лежнюк, ОВ Рубаненко, IО Гунько
32015
Дослідження впливу РДЕ та секціонування на режими роботи локальних електричних систем
ПД Лежнюк, ІО Гунько
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2016
22016
Забезпечення оптимального керування нормальними режимами ЕЕС шляхом підвищення надійності високовольтних вводів
ІО Гунько, ПД Лежнюк
НТУУ «КПІ», 2014
22014
Нормування технічних втрат електроенергії в ЕЕС при оптимальному керуванні їх режимами з використанням критеріального програмування і нейронечіткого моделювання
ОО Рубаненко, ІО Гунько
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 249-253, 2013
22013
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА ФОТОВОЛЬТАІЧНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
МО ГРИЩУК, ОЄ РУБАНЕНКО, ІО ГУНЬКО
ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ серія: Технічні науки 278 (6 …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20