Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений
ВВ Голина
К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 7, 1989
811989
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: Нац. юрид. акад. України, 116, 2011
652011
Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія
ВВ Голіна
Х.: Регіон-інформ 212, 2004
602004
Попередження злочинності: лекція
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. Укра¿ ни, 1994
521994
Судимість: монографія
ВВ Голіна
Х.: Харків юридичний, 2006
362006
Понятийный аппарат современной криминологии: терминологический словарь
АГ Кальман, ИА Христич, ВВ Голина
издательство ООО ТО «Гимназия», 2005
352005
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)
ВВ Голіна
спец. 12.00. 08 “Кримінальне право і кримінологія, 1994
35*1994
Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву
ВВ Голина
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979
311979
Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: НЮАУ, 1997
261997
Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні
ВВ Голіна
Х.: Право, 43-44, 2012
252012
Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления
ВВ Голина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
222009
Злочинності–організовану протидію
ВВ Голіна
Х.: Рубікон, 10-16, 1998
201998
Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні
ВВ Голіна
видавництво" Право", 2007
192007
Кримінологія: підручник
ВВ Голіна, БМ Головкін, МЮ Валуйська
Харків: Право, 2014
182014
Проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями
В Голіна, В Ємельянов, П Петрюк
Право України, 74-76, 2005
182005
Запобігання злочинності в Україні: навч. посіб.
ВВ Голіна, МЮ Валуйська
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007
172007
Попередження злочинності правоохоронними органами: навч. посіб.
ВВ Голіна
К.: УМК ВО, 1991
151991
Кримінологія: загальна та особлива частини: підручник
ІМ Даньшин, ВВ Голіна, МÞ Валуйська
Х.: Право, 2009
132009
Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні
В Голіна
Право України, 24-30, 2009
132009
Преступность: природа, сущность, проявление
ВВ Голина
Кримінологія в Україні та притидія злочинності: зб. наук. ст./за ред. МП …, 2008
132008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20