Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений
ВВ Голина
К.: УЖ ВО при Минвузе УССР, 1989
821989
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: Нац. юрид. акад. України, 116, 2011
692011
Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія
ВВ Голіна
Х.: Регіон-інформ 212, 2004
662004
Попередження злочинності: лекція
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. Укра¿ ни, 1994
541994
Судимість: монографія
ВВ Голіна
Х.: Харків юридичний, 2006
432006
Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь
АГ Кальман, ИА Христич
Х.: Гимназия, 2005
352005
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)
ВВ Голіна
спец. 12.00. 08 “Кримінальне право і кримінологія, 1994
35*1994
Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву
ВВ Голина
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979
341979
Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні
ВВ Голіна, СЮ Лукашевич, МГ Колодяжний
Х.: Право, 43-44, 2012
292012
Кримінологія
ІМ Даньшин, ВВ Голіна, ОГ Кальман
Особли ва частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закладів ос віти …, 1999
291999
Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: НЮАУ, 1997
291997
Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления
ВВ Голина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
222009
Злочинності–організовану протидію
ВВ Голіна
Х.: Рубікон, 10-16, 1998
211998
Кримінологія. Загальна та Особлива частини: навч. посіб.
ВВ Голіна, БМ Головкін
Харків: Право 513, 2014
192014
Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні
В Голіна
видавництво" Право", 2007
192007
Проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями
В Голіна, В Ємельянов, П Петрюк
Право України, 74-76, 2005
182005
по предупреждению преступности и уголовному правосудию:[сб. материалов]: в 3 кн./Нац. акад. правовых наук Украины; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. ВВ Сташиса; кол. сост …
ООН Конгрессы
К.: Ред. журн.«Право Украины, 0
15
Особистість неповнолітнього злочинця: сучасний кримінологічний портрет (на матеріалах м. Харкова)
ВВ Голіна, БМ Головкін
Бюлетень Міністерства юстиції України, 42-53, 2006
142006
Єдність загальносоціального і спеціально-кримінологічного попередження економічної злочинності
ВВ Голіна
Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності. Матер …, 1999
141999
Попередження злочинності правоохоронними органами: навч. посіб.
ВВ Голіна
К.: УМК ВО, 1991
141991
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20