Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб
ВВ Голіна
Х.: Нац. юрид. акад. України, 116, 2011
1172011
Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений
ВВ Голина
Киев: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989
1031989
Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія
ВВ Голіна
Х.: Регіон-інформ 212, 2004
772004
Попередження злочинності: лекція
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. України, 1994
591994
Судимість: монографія
ВВ Голіна
Х.: Харків юридичний, 2006
542006
Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву
ВВ Голина
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979
471979
Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні
ВВ Голіна, СЮ Лукашевич, МГ Колодяжний
Х.: Право, 43-44, 2012
462012
Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь
АГ Кальман, ИА Христич
Х.: Гимназия, 2005
432005
Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: НЮАУ, 1997
381997
Кримінологія
ІМ Даньшин, ВВ Голіна, ОГ Кальман
Харків: Право, 2003
362003
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: навчальний посібник
ВВ Голіна, БМ Головкін
Х.: Право 513, 332, 2014
342014
Злочинності–організовану протидію
ВВ Голіна
Х.: Рубікон, 10-16, 1998
301998
Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления
ВВ Голина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
282009
по предупреждению преступности и уголовному правосудию:[сб. материалов]: в 3 кн./Нац. акад. правовых наук Украины; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад
ООН Конгрессы
К.: Ред. журн.«Право Украины, 0
26
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)
ВВ Голіна
спец. 12.00. 08 “Кримінальне право і кримінологія, 1994
24*1994
Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності
В Голіна
видавництво" Право", 2006
222006
Проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями
В Голіна, В Ємельянов, П Петрюк
Право України, 74-76, 2005
222005
Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика)
ВВ Голина
211994
Типові слідчі ситуації при розслідуванні статевих злочинів щодо малолітніх
ЄС Хижняк
Південноукраїнський правничий часопис, 197-199, 2012
202012
Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні
В Голіна
видавництво" Право", 2007
192007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20