Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Володимир Васильович Голіна, Volodymyr Golina, Владимир Васильевич Голина
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений
ВВ Голина
К.: УЖ ВО при Минвузе УССР, 1989
841989
Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: Нац. юрид. акад. України, 116, 2011
772011
Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія
ВВ Голіна
Х.: Регіон-інформ 212, 2004
682004
Попередження злочинності: лекція
ВВ Голіна
Харків: Нац. юрид. акад. України, 1994
561994
Судимість: монографія
ВВ Голіна
Х.: Харків юридичний, 2006
462006
Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь
АГ Кальман, ИА Христич
Х.: Гимназия, 2005
372005
Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні
ВВ Голіна, СЮ Лукашевич, МГ Колодяжний
Х.: Право, 43-44, 2012
352012
Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву
ВВ Голина
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979
351979
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)
ВВ Голіна
спец. 12.00. 08 “Кримінальне право і кримінологія, 1994
34*1994
Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи: навч. посіб.
ВВ Голіна
Х.: НЮАУ, 1997
291997
Злочинності–організовану протидію
ВВ Голіна
Х.: Рубікон, 10-16, 1998
241998
Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления
ВВ Голина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
232009
Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні
В Голіна
видавництво" Право", 2007
192007
Проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями
В Голіна, В Ємельянов, П Петрюк
Право України, 74-76, 2005
192005
Кримінологія
ІМ Даньшин, ВВ Голіна, ОГ Кальман
Особли ва частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закладів ос віти …, 1999
191999
по предупреждению преступности и уголовному правосудию:[сб. материалов]: в 3 кн./Нац. акад. правовых наук Украины; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. ВВ Сташиса; кол. сост …
ООН Конгрессы
К.: Ред. журн.«Право Украины, 0
18
Особистість неповнолітнього злочинця: сучасний кримінологічний портрет (на матеріалах м. Харкова)
ВВ Голіна, БМ Головкін
Бюлетень Міністерства юстиції України, 42-53, 2006
162006
Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності
В Голіна
видавництво" Право", 2006
152006
Єдність загальносоціального і спеціально-кримінологічного попередження економічної злочинності
ВВ Голіна
Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності. Матер …, 1999
151999
Кримінологія. Загальна та Особлива частини: навч. посіб.
ВВ Голіна, БМ Головкін
Харків: Право 513, 2014
142014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20