Подписаться
Tetiana Liasota | Тетяна Лясота
Tetiana Liasota | Тетяна Лясота
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National Universitiy
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analysis of the acquisition of expertise and mastery of physical skills for performing techniques by young footballers
total – 6 authors Hakman A., Vaskan I., Kljus O., et. al.
JournalofPhysicalEducationandSport, 2018
46*2018
Training methodology and didactic bases of technical movements of 9-11-year-old volleyball players
A Hakman, I Nakonechniy, Y Moseychuk, T Liasota, Y Palichuk, I Vaskan
Journal of Physical Education and Sport 17 (4), 2638-2642, 2017
422017
Вплив рекреаційно-оздоровчої діяльності на уповільнення старіння організму
ТІЛ А.В. Гакман, Л. В. Балацька
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
21*2016
Assessment of the impact of outdoor activities at leisure facilities on the physical activity of 15-year-old schoolchildren during the COVID-19 pandemic
O Andrieieva, T Blystiv, N Byshevets, Y Moseychuk, L Balatska, T Liasota, ...
Journal of Physical Education and Sport 22 (8), 1839-1847, 2022
202022
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Т Лясота
Національного університету фізичного виховання і спорту України, 2012
162012
Vplyv rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti na upovilnennia starinnia orhanizmu
AV Hakman, LV Balatska, TI Liasota
Visnyk kam’ianets-podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka …, 2016
142016
Психомоторний стан як фактор адаптації учнів початкових класів до умов навчання в школі
ОД Кривчикова, ТІ Лясота
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 162 …, 2008
142008
Функціональний стан дітей молодшого шкільного віку в процесі адаптації їх до школи
ТІ Лясота
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і …, 2010
102010
MOTOR ACTIVITY OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS: сollective monograph
L Balatska, T Liasota, I Nakonechnyi, A Hakman, H Bezverkhnia, O Kljus, ...
82020
Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів
ТІ Лясота, ОМ Левицька
Молодий вчений, 202-205, 2017
82017
Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів
T Лясота, І Васкан
Вісник прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 87-90, 2019
62019
Інноваційні підходи та засоби фізичної культури/Лясота Тетяна Іванівна
ТІ Лясота
Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини: Матеріали …, 2015
62015
Факторна структура взаємозв’язку показників фізичного стану та адаптації до навчання молодших школярів/Лясота ТІ
ТІ Лясота
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
42012
Моніторинг фізичного стану
ТІ Лясота
Чернівецький національний університет, 2018
3*2018
Мотивационные приоритеты школьников к занятиям по физической культуре в школе
Я Галан, Н Гнесь, Т Лясота, А Молдован
“Sport. Olimpism. Sănătate” : Consacrat fniversării a 65-a organizării …, 2016
32016
Ознайомлення з навколишньою дійсністю як умова розвитку особистості дошкільника
ДІ Струннікова
22013
Динаміка показників психоемоційного стану студентів першокурсників в процесі адаптації до навчання
Т Лясота
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка., 2019
12019
Інтегруючий вплив рухової активності на адаптацію дітей молодшого шкільного віку
ТІ Лясота
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
12010
Determinants for Predicting Polyorganic Functional Changes of the Musculoskeletal System in Children with Various Degrees of Joints Hypermobility
Y Tonkopei, O skyba, V Bondarenko, T Buhaienko, Y Kurnyshev, ...
Аcta Balneologica 173 (Випуск 1,), с.31-35., 2023
2023
Вдосконалення змагального періоду підготовки велосипедистів з крос-кантрі
ТІ Лясота, НО Гнесь
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20