Подписаться
Сороко Наталія Володимирівна
Сороко Наталія Володимирівна
Інститут цифровізації освіти НАПН України, ІЦО НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища
НВ Сороко
автореф. дис.… к. пед, 2012
85*2012
Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)
MA Shinenko, NV Soroko
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 206-214, 2012
722012
Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень
ВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ Сороко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
432015
Перспективи розвитку програмного забезпечення як послуги для створення документів електронної бібліотеки на прикладі Microsoft Office 365
МА Шиненко, НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання …, 2012
222012
Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника
NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (1), 2008
22*2008
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НВ Сороко
Комп'ютер у школі та сім'ї 1 (113), 33-38, 2014
172014
The augmented reality functions to support the STEAM education at general education institutions
N Soroko
Физико-математическое образование, 24-30, 2021
162021
Современные стратегии развития информационно-коммуникационной компетентности учителей в условиях компьютерно ориентированной среды в международном измерении
НВ Сороко
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество …, 2013
162013
До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6-9 класів)
ДБ Рождественська, НВ Сороко
Збірник наукових праць Інституту засобів навчання АПН України" Інформаційні …, 2005
162005
Інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційнихтехнологій у навчальний процес: зарубіжний та вітчизняний досвід (на прикладі викладання рідної мови в старших класах)/Наукові …
НВ Сороко
Випуск 77, 113-118, 2008
142008
Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні
НВ Сороко
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук …, 2004
142004
Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів [Електронний ресурс]
НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання.–20, 2007
132007
Information and communication competency development in education system: modern studies and prospects
OV Ovcharuk, NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-7, 2016
122016
Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв фiлологiчної спецiальностi в умовах комп’ютерно орiєнтованого середовища
НВ Сороко
). Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання …, 2012
122012
Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя
ОВ Овчарук, НВ Сороко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2015
112015
Організація роботи за методом навчального проекту загальноосвітнього навчального закладу
Н Сороко, М Смирнова
Практика управління закладом освіти 9 (3), с. 85-88., 2007
112007
Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ
ОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 317-336, 2018
102018
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (ДОСВІД ЕСТОНІЇ)
Н Сороко
102014
Cтратегии мониторинга информационно-коммуникационной компетентности учителей в странах Европейского Cоюза (опыт Латвии, Литвы и Эстонии)
НВ Сороко
Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество …, 2014
102014
Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя
NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (1), 2007
102007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20