Галина Александровна Светличная, Галина Олександрівна Світлична, Svetlichnaya Galina
Галина Александровна Светличная, Галина Олександрівна Світлична, Svetlichnaya Galina
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Представництво як форма надання правової допомоги в цивільному судочинстві
СГ Олександрівна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія …, 2014
2014
Обжалование решений о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну относительно физических и юридических лиц
ГА Светличная
видавництво" Право", 2013
2013
Законне представництво у цивільному судочинстві
СГ Олександрівна
Вісник Верховного Суду України, С.34-41, 2013
2013
Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання
СГ О.
2012
Окреме провадження
УІВ Комаров В.В., Світлична Г.О.
Право, 2011
2011
Призначення або заміна законного представника судом: підстави, порядок та правові наслідки
СГ О.
Проблеми цивільного права та процесу: міжнародна науково-практична …, 2009
2009
Проблемні питання правозастосування при розкритті інформації, яка містить банківську таемницю щодо юридичних та фізичних осіб (цивільно-процесуальний аспект)
СГ О.
Актуальні питання цивільного та господарського права, 49-61, 2008
2008
Система справ окремого провадження
СГ О.
Матеріали науково-практичної конференції// Проблеми цивільного права та …, 2008
2008
Надання неповнолітній особі повної цивільнолї дієздатності в порядку цивільного судочинства
СГ О.
Вісник Верховного Суду України, С.35-41, 2008
2008
Новели інституту представництва в цивільному судочинстві:проблеми теорії та правозастосування
СГ О.
Актуальні питання цивільного та господарського права, 41-48, 2007
2007
Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб
СГ О.
Вісник Верховного Суду України, С.25-30, 2007
2007
Право апелляционного обжалования судебных постановлений в гражданском процессе// Нові Циільний та Господарський кодексі Україні та проблемі їх застосування: матеріали наук …
СГ А.
Харків. Нац.юрид.акад.України 1, 115-117, 2004
2004
Проблеми законності. 2002. Вип. 55
Л Вільдгабер, ЛА Луць, ОР Дашковська, ТВ Стешенко, ММ Сібільов, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002
2002
Акты правоприменения в стадии подготовки к судебному разбирательству дел особого производства
ГА Светличная
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
Проблеми законності. 2000. Вип. 42
ГО Матвєєва, СА Черниченко, ВЄ Рубаник, ЮН Тодыка, ВА Серегин, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
Проблеми законності. 1997. Вип. 32
ЛВ Петрова, АВ Петришин, СЮ Лукаш, ЕВ Супрунюк, ВД Яворский, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1997
1997
Лица, участвующие в делах особого производства
ГА Светличная
1989
Проблемы социалистической законности. 1989. Вып. 24
ПМ Рабинович, ВИ Тертышников, БН Юрков, ЛЯ Носко, ПИ Радченко, ...
Харьковский юридический институт имени ФЭ Дзержинского, 1989
1989
проблеми законності
ЛВ Петрова, АВ Петришин, СЮ Лукаш, ЕВ Супрунюк, ВД Яворский, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19