Галина Александровна Светличная, Галина Олександрівна Світлична, Svetlichnaya Galina
Галина Александровна Светличная, Галина Олександрівна Світлична, Svetlichnaya Galina
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Підготовка до судового розгляду справ окремого провадження
ГО Світлична
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 1997
131997
Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
ГО Світлична
Вісник Верховного Суду України, 87, 2007
92007
Окреме провадження
ВВ Комаров, ГО Світлична, ІВ Удальцова
монограф./ВВ Комаров, ГО Світлична, ІВ Удальцова, 2011
62011
Представництво як форма надання правової допомоги в цивільному судочинстві
СГ Олександрівна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія …, 2014
5*2014
Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання
ГО Світлична
Вісник Верховного Суду України, 38-45, 2012
12012
ДО ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
ВМ Кравчук, ЛА Кондратьєва, ГО Світлична, ВІ Тертишніков, ...
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 44, 2017
2017
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВАХ ПРО ЗМІНУ ОБСЯГУ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
МА Вікут, ОО Грабовська, НО Кіреєва, ВВ Комаров, ГО Світлична
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 361, 2014
2014
Законне представництво у цивільному судочинстві
СГ Олександрівна
Вісник Верховного Суду України, С.34-41, 2013
2013
Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання
СГ О.
2012
Окреме провадження
УІВ Комаров В.В., Світлична Г.О.
Право, 2011
2011
Призначення або заміна законного представника судом: підстави, порядок та правові наслідки
СГ О.
Проблеми цивільного права та процесу: міжнародна науково-практична …, 2009
2009
Проблемні питання правозастосування при розкритті інформації, яка містить банківську таемницю щодо юридичних та фізичних осіб (цивільно-процесуальний аспект)
СГ О.
Актуальні питання цивільного та господарського права, 49-61, 2008
2008
Система справ окремого провадження
СГ О.
Матеріали науково-практичної конференції// Проблеми цивільного права та …, 2008
2008
Надання неповнолітній особі повної цивільнолї дієздатності в порядку цивільного судочинства
СГ О.
Вісник Верховного Суду України, С.35-41, 2008
2008
Новели інституту представництва в цивільному судочинстві:проблеми теорії та правозастосування
СГ О.
Актуальні питання цивільного та господарського права, 41-48, 2007
2007
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук.-практ …
ВВ Комаров, ОМ Пасенюк, ВВ Ершов, ВБ Авер'янов, ВВ Блажеев, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб
СГ О.
Вісник Верховного Суду України, С.25-30, 2007
2007
Право апелляционного обжалования судебных постановлений в гражданском процессе// Нові Циільний та Господарський кодексі Україні та проблемі їх застосування: матеріали наук …
СГ А.
Харків. Нац.юрид.акад.України 1, 115-117, 2004
2004
Проблеми законності. 2002. Вип. 55
Л Вільдгабер, ЛА Луць, ОР Дашковська, ТВ Стешенко, ММ Сібільов, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2002
2002
Проблеми законності. 2000. Вип. 42
ГО Матвєєва, СА Черниченко, ВЄ Рубаник, ЮН Тодыка, ВА Серегин, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20