Подписаться
Инна Трунова
Инна Трунова
Сумский государственный университет, факультет технических систем и
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecolog.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анализ основных направлений утилизации фосфогипса-отхода производства фосфорной кислоты
ИА Трунова, РВ Сидоренко, СВ Вакал, ЭА Карпович
Екологічна безпека, 31-35, 2010
152010
Адміністративні процедури в діяльності господарських судів України
ВВ Рунова
Сумський державний університет, 2017
112017
Екологічна оцінка стану забруднення грунтів району відвалу фосфогіпсу ВАТ" СУМИХІМПРОМ" важкими металами
ІО Трунова
Видавництво СумДУ, 2006
62006
Забруднення грунтів важкими металами в районі відвалів фосфогіпсу
ІО Трунова
Межрегиональные проблеммы экологической безопасности «МПЭБ-2003»: Сборник …, 2003
52003
Системный подход к экологическому мониторингу в районе отвалов фосфогипса
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш, ЕН Яхненко, ИА Трунова
Минск: ЗАО" Оргстрой", 2015
42015
PULSE INFRASOUND SIGNAL PRODUCED BY A WIND TURBINE. PRINCIPLES OF ASSESSMENT.
N Afanasieva, L Pljatsuk, L Filatov, I Trunova
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (10), 2014
42014
Импульсный инфразвуковой сигнал, производимый ветроэнергетической установкой. Принципы оценки
НА Афанасьева, ЛД Пляцук, ЛГ Филатов, ИА Трунова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (10 (72)), 13-19, 2014
42014
Исследование подвижности тяжёлых металлов в грунтах ландшафтов в районе отвалов фосфогипса
ИА Трунова, СВ Вакал, ЛД Пляцук
Издательство СумГУ, 2004
42004
Самозаростання відвалу фосфогіпсу як показник рівня техногенного навантаження на довкілля
ОМ Яхненко, ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук, ІО Трунова
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 110-119, 2016
32016
Місце та особливості господарських судів у судовій системі України
ВВ Рунова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 55-58, 2014
32014
Критерії вибору природозахисного обладнання для очищення промислових викидів підприємств
ІС Козій, ТІ Жиленко, ІО Трунова, ЄВ Батальцев, НО Макаренко
Екологічні науки, 12-18, 2021
22021
Аналіз гідродинамічних і пиловловлюючих характеристик апарата з провальними тарілками
ІС Козій, ЛЛ Гурець, ІО Трунова, ТВ Курбет
ЖДТУ, 2013
22013
Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що містяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє середовище
ІО Трунова
Вид-во СумДУ, 2008
22008
Екологічне обгрунтування вибору сировини для вітчизняного виробництва мінеральних добрив
ЛД Пляцук, СВ Вакал, ІО Трунова
Видавництво СумДУ, 2003
22003
Врахування параметрів аерозольних викидів під час розробки технологічних рішень зменшення впливу на довкілля
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ІО Трунова
National University of Civil Defence of Ukraine, 2021
12021
Біоіндикаційна оцінка впливу техногенного навантаження від забруднення атмосферного повітря в умовах зміни промислової інфраструктури регіону
ВВ Бойко, ЛД Пляцук, ЛГ Філатов, ІО Трунова
Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, 73, 2012
12012
ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛЛ Гурець, ОВ Вакарчук, ІО Трунова, РВ Пономаренко, ЕА Дармофал, ...
National University of Civil Defence of Ukraine, 2021
2021
Вплив біостимуляторів на мікробіологічний стан нафтозабруднених грунтів
ІЮ Аблєєва, ЛД Пляцук, ІО Трунова, ОМ Яхненко, ІО Бережна
Симфонія форте, 2021
2021
Аналіз джерел формування екологічної небезпеки під час пожежі на полігоні зберігання твердих побутових відходів
ВЮ Колосков, АВ Гальчук, ІО Трунова, АО Бова
2021
Модель системи управління міцністю протизсувної конструкції полігона ТПВ під час пожежі
ВЮ Колосков, АВ Гальчук, ІО Трунова, АО Бова
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20