Подписаться
Anna Kołodziejczak
Anna Kołodziejczak
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim
A Kołodziejczak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010
472010
Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim.
A Kołodziejczak
Studia Obszarów Wiejskich 28, 127-139, 2011
202011
Information as a Factor of the Development of Accessible Tourism for People with Disabilities
A Kołodziejczak
Quaestiones Geographicae 38 (2), 67-73, 2019
192019
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa
RR A. Kołodziejczak
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna, 11 …, 2012
182012
Dostępność infrastruktury i informacji turystycznej warunkiem poznawania obiektów krajoznawczych Wielkopolski przez osoby niepełnosprawne,[in:] A
A Kołodziejczak, A Zajadacz
Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, Wyd. PTTK …, 2008
132008
Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne
A Kołodziejczak
Rozwój regionalny i polityka regionalna, 41-49, 2017
122017
Wykorzystanie metody autokorelacji przestrzennej do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich
A Kołodziejczak, T Kossowski
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 22-32, 2016
122016
Diversification of farming systems in Poland in the years 2006-2009
A Kołodziejczak, T Kossowski
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011
102011
Model rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce-aspekty teoretyczne i aplikacyjne
A KOŁODZIEJCZAK, IG Społeczno-Ekonomicznej
Studia Obszarów Wiejskich 24, 69-88, 2010
92010
A CRICULTURE AND THE COUNTRYSIDE IN POLAND: ALTERNATIVE SCENARIOS OF CHANGE
A KOŁODZIEJCZAK
72006
Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzennego w rolnictwie
A Kołodziejczak, B Głębocki, E Kacprzak, B Maćkiewicz, M Szczepańska
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2018
62018
Rolnictwo czy węgiel brunatny–utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi= Agriculture or brown coal: usability of resources in the local development of Krobia commune
A KołodziejczaK
Studia Obszarów Wiejskich 44, 125-136, 2016
62016
Wielofunkcyjność rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce= Multifunctionality of agriculture as a sustainable development factor of rural areas …
A Kołodziejczak
Studia Obszarów Wiejskich 37, 131-142, 2015
62015
Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych,[w:] B
E Kacprzak, A Kołodziejczak
Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis …, 2014
62014
Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych.
A Kołodziejczak
Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 13, 59-69, 2013
62013
Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
E Kacprzak, A Kołodziejczak
Studia Obszarów Wiejskich, 2010
62010
Rolnictwo Polski przed akcesją do Unii Europejskiej i po niej. W: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Red. B
A Kołodziejczak
Głębocki. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 415, 450, 2005
62005
Multifunctionality of agriculture as a sustainable development factor of rural areas in Poland
A Kołodziejczak
Studia Obszarów Wiejskich 37, 131-142, 2015
52015
Wpływ rolnictwa wielofunkcyjnego na przemiany gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce.[W:] B
A Kołodziejczak
Głębocki, U. Kaczmarek (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi. Studia …, 2005
52005
Spatial diversification of energy crops in Polish agriculture: A study of plantation concentration based on local indicators of spatial association (LISA)
A Kołodziejczak, R Rudnicki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20