Подписаться
Бардаш С.В. / Bardash Sеrhii / Bardash Sergii / Bardash Sergiy / Бардаш Сергій
Бардаш С.В. / Bardash Sеrhii / Bardash Sergii / Bardash Sergiy / Бардаш Сергій
Другие именаБардаш Сергій Володимирович
д.е.н., професор, Державний податковий університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Тема 13 "Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку"
ФФ Бутинець, НГ Виговська, СВ Івахненков, НМ Малюга, ЛВ Чижевська, ...
Житомир: ЖІТІ, 2000
6272000
Фінансовий менеджмент
ГГ Кірейцев, ММ Алєксандрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
Житомир : ЖІТІ, 2001
5842001
Бухгалтерський фінансовий облік
ФФ Бутинець, ОС Бородкін, АМ Герасимович, СВ Бардаш, та ...
Житомир: ЖІТІ, 2000
2952000
Контроль і ревізія
ФФ Бутинець, СВ Бардаш, НМ Малюга, НІ Петренко
Житомир : ЖІТІ, 2000
211*2000
Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія
СВ Бардаш
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 656, 2010
138*2010
Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень: монографія
СВ Бардаш
К.: КНТЕУ, 312, 2008
85*2008
Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація: монографія
СВ Бардаш
Житомир: ЖІТІ, 372, 1999
761999
Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія
ЄВ Мних, МО Никонович, СВ Бардаш, НС Барабаш
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
64*2009
Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
ФФ Бутинець, НГ Виговська, СВ Івахненков, НМ Малюга, ЛВ Чижевська, ...
Житомир: ПП "Рута", 2001
56*2001
Поняття і склад публічних фінансів як об’єкта державного фінансового аудита
СВ Бардаш, ЮР Баранюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
46*2016
Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, ОА Шевчук
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
33*2011
Предмет і об’єкт контролю як галузі наукових знань та практичної діяльності: міжкатегоріальні співвідношення й відмінності
СВ Бардаш
Бухгалтерський облік і аудит, 55-61, 2008
31*2008
Фінансовий менеджмент: навч. посіб./Кірейцев ГГ–2-е вид., переробл. та доповн
ГГ Кірейцев, ММ Александрова, СВ Бардаш, ОМ Петрук
К.: ЦУЛ 495 (1), 2002
30*2002
Класифікація принципів контролю як складного поліморфного явища
СВ Бардаш
Економіка та держава, 4-8, 2012
29*2012
Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. для студ. вузів
ФФ Бутинець, НМ Малюга, СВ Бардаш, ТА Бутинець
Житомир: ЖІТІ, 2000
292000
Фінансовий менеджмент [Teкст]: навчальний посібник/Мін-во освіти і науки України; ред. ГГ Кірейцев.–3-є вид., перероб. і доп*
ГГ Кірейцев, ММ Алєксандрова, СВ Бардаш
К.: ЦНЛ, 2004
28*2004
Про доцільність централізації державного контролю в Україні
СВ Бардаш
Менеджмент: зб. наук. пр., 39-51, 2009
27*2009
Current status of state financial control of Ukraine and ways of its improvement
S Bardash, T Osadcha
Baltic Journal of Economic Studies 6 (2), 17-24, 2020
262020
Щодо побудови базової класифікаційної моделі господарського контролю
С Бардаш
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 66-71, 2009
262009
Контроль і ревізія
СВ Бардаш, ВА Дерій, НІ Петренко
Житомир: ЖІТІ, 2000
262000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20