Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Проектний аналіз: підручник
ВА Верба, ОА Загородніх
К.: КНЕУ 322, 36, 2000
2172000
Управління проектами: Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ 231, 2003
2132003
Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ВА Верба, ІВ Новікова
Проблеми науки 200, 2003
1782003
Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник
ВА Верба, ТІ Решетняк
К.: КНЕУ, 15, 2000
1462000
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
782004
Управління розвитком компанії: навч. посіб.
ВА Верба
К.: КНЕУ 482 (6), 2011
592011
Проектний аналіз
СО Москвін, СМ Бевз, ВА Верба, ВГ Дідик, ВА Новиков, ТЄ Унковська
К.: Лібра 368, 1998
471998
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
412010
Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія
ВА Верба
К.: КНЕУ 327, 523-541, 2011
352011
Розвиток компанії на принципах процесного управління
ВА Верба
Стратегія розвитку України, 51-56, 2008
282008
Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення і функціонування
ВА Верба
О. П. Степанов.–К.: Книжкове вид-во НАУ, 1-2, 2009
242009
Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії
ВА Верба
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана …, 2009
232009
Консалтингова підтримка розвитку українських підприємств
ВА Верба
Вісник Хмельницького національного університету 2, 55-59, 2009
162009
Діагностика компетенцій підприємства
ВА Верба
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць.–Вип 18, 166-172, 2007
152007
Систематизація активів підприємства: стратегічний аспект
ВА Верба
Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 220 …, 2006
152006
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
152002
Проекти розвитку компанії: проблеми та ознаки ідентифікації
ВА Верба
Науковий журнал «Менеджер» Вісника ДДНУУ, 50, 2009
142009
Proektnyy analiz [Project analysis]
VA Verba, OA Zahorodnikh
K.: KNEU [in Ukrainian], 2000
142000
Гармонізація процесного та проектного підходу до управління розвитком компанії
ВА Верба
Управління проектами та розвиток виробництва, 14-22, 2009
132009
Сучасні методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс]
ВА Верба, ОМ Гребешков
Режим доступу:< www. economica. org. ua/2009/efmarkdijaln, 2009
132009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20