Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління проектами: Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ 231, 2003
2432003
Проектний аналіз: підручник
ВА Верба, ОА Загородніх
К.: КНЕУ 200, 322, 2000
2302000
Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ВА Верба, ІВ Новікова
Проблеми науки 200, 2003
1872003
Організація консалтингової діяльності: навч. посіб.
ВА Верба, ТІ Решетняк
К.: КНЕУ 224, 2000
1652000
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
792004
Управління розвитком компанії: навч. посіб.
ВА Верба, ОМ Гребешкова
К.: КНЕУ 482 (6), 2011
782011
Проектний аналіз
СО Москвін
К.: Лібра 368, 1998
501998
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
472010
Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія
ВА Верба
К.: КНЕУ 327, 523-541, 2011
352011
Розвиток компанії на принципах процесного управління
ВА Верба
Стратегія розвитку України, 51-56, 2008
322008
Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення і функціонування
ВА Верба
О. П. Степанов.–К.: Книжкове вид-во НАУ, 1-2, 2009
282009
Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії
ВА Верба, ВА Верба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
262009
Консалтингова підтримка розвитку українських підприємств
ВА Верба
Вісник Хмельницького національного університету 2, 55-59, 2009
232009
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
212002
Proektnyy analiz [Project analysis]
VA Verba, OA Zahorodnikh
Kyiv: KNEU [in Ukrainian], 2000
182000
Сучасні методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства
ВА Верба, ВА Верба, ОМ Гребешков, АН Гребешков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
172007
Проектний аналiз: пiдручник
ВА Верба, ОА Загороднiх
162000
Проекти розвитку компанії: проблеми та ознаки ідентифікації
ВА Верба
Науковий журнал «Менеджер» Вісника ДДНУУ, 50, 2009
152009
Analitychna otsinka upravlinskykh tekhnolohii rozvytku ukrainskykh pidpryiemstv
VA Verba, OM Hrebeshkova
Analytical assessment of managerial technologies for the development of …, 2010
142010
Структурна конфігурація вітчизняного ринку консалтингових послуг
ВА Верба
Видавництво Львівської політехніки, 2010
142010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20