Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Верба Вероніка Анатоліївна, Верба Вероника Анатольевна, Verba Veronika
Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Проектний аналіз: підручник
ВА Верба, ОА Загородніх
К.: КНЕУ 322, 36, 2000
2222000
Управління проектами: Навч. посібник
ЛП Батенко, ОА Загородніх, ВВ Ліщинська
К.: КНЕУ 231, 2003
2192003
Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ВА Верба, ІВ Новікова
Проблеми науки 200, 2003
1792003
Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник
ВА Верба, ТІ Решетняк
К.: КНЕУ, 15, 2000
1462000
Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Проблеми науки, 23-28, 2004
782004
Управління розвитком компанії: навч. посіб.
ВА Верба
К.: КНЕУ 482 (6), 2011
622011
Проектний аналіз
СО Москвін, СМ Бевз, ВА Верба, ВГ Дідик, ВА Новиков, ТЄ Унковська
К.: Лібра 368, 1998
481998
Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств
ВА Верба, ОМ Гребешкова
Актуальні проблеми економіки, 52-59, 2010
422010
Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія
ВА Верба
К.: КНЕУ 327, 523-541, 2011
352011
Розвиток компанії на принципах процесного управління
ВА Верба
Стратегія розвитку України, 51-56, 2008
292008
Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення і функціонування
ВА Верба
О. П. Степанов.–К.: Книжкове вид-во НАУ, 1-2, 2009
252009
Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії
ВА Верба
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана …, 2009
222009
Консалтингова підтримка розвитку українських підприємств
ВА Верба
Вісник Хмельницького національного університету 2, 55-59, 2009
162009
Діагностика компетенцій підприємства
ВА Верба
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць.–Вип 18, 166-172, 2007
152007
Систематизація активів підприємства: стратегічний аспект
ВА Верба
Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Випуск 220 …, 2006
152006
Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВА Верба, ОМ Гребешкова, ОВ Востряков
К.: КНЕУ, 110-117, 2002
152002
Proektnyy analiz [Project analysis]
VA Verba, OA Zahorodnikh
K.: KNEU [in Ukrainian], 2000
152000
Проекти розвитку компанії: проблеми та ознаки ідентифікації
ВА Верба
Науковий журнал «Менеджер» Вісника ДДНУУ, 50, 2009
142009
Гармонізація процесного та проектного підходу до управління розвитком компанії
ВА Верба
Управління проектами та розвиток виробництва, 14-22, 2009
132009
Сучасні методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс]
ВА Верба, ОМ Гребешков
Режим доступу:< www. economica. org. ua/2009/efmarkdijaln, 2009
132009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20