Подписаться
Голопура Сергій Іванович
Голопура Сергій Іванович
доцент кафедри терапії і клінічної діагностики НУБіП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішні хвороби тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ЛМ Богатко, ІП Кондрахін, МІ Цвіліховський, ...
522011
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі сухостійних корів
МІЦ ОО Скиба, СІ Голопура
Ветеринарна медицина України, 2009
14*2009
Порушення обміну речовин у тварин під впливом екологічних чинників
ОО Скиба, ВІ Береза, СП Долецький, СІ Голопура, МІ Цвіліховський
Вісник аграр. науки–К, 53-55, 2005
92005
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
8*2014
Внутрішні незаразні хвороби тварин
МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ВС Січкар, СІ Голопура, НГ Грушанська, ...
Навчальний посібник. Київ, 2014
72014
Zastosuvannia tvarynam khelatnykh spoluk biohennykh mikroelementiv z profilaktychnoiu i likuvalnoiu metoiu
VI Bereza, SI Holopura, MI Tsvilikhovskyi
Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii 3 (2 …, 2010
62010
Patent Ukrainy 92841
MI Tsvilikhovsky, MO Maryniuk, SI Holopura, LY Avdieieva, TV Nemova, ...
Kyiv: Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy [In Ukrainian], 2014
52014
Внутрішні хвороби хутрових звірів/[МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ОІ Павленко та ін.]
МІ Цвіліховський
К.: Арістей, 2004
52004
Експериментальні дослідження впливу інтегрованого когерентного випромінювання на показники крові телят
СІ Голопура, ОО Скиба, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВІ Скицюк, ...
НТУУ" КПІ", 2011
42011
Дослідження стимуляції захисних функцій організму інтегрованим електромагнітним випромінюванням
СІ Голопура, АХМ Дастжерді, ТР Клочко, ВЯ Колесник, ГС Тимчик, ...
НТУУ" КПІ", 2008
42008
Validation of a portable ECG monitor for the diagnosis of arrhythmias in horses compared to a standard electrocardiograph
B Popadiuk, S Holopura
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
32020
Ekspresiia imunoretseptornykh proteiniv u plazmolemi enterotsytiv novonarodzhenykh teliat u period formuvannia kolostralnoho imunitetu
SI Holopura, MO Maryniuk, MI Tsvilikhovskyi
Biolohiia tvaryn 19 (2), 16-22, 2017
32017
Застосування ліпосомальних препаратів на основі нанотехнологій та фактори ризику
ТВ Немова, СІ Голопура, МО Маринюк, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 26-29, 2013
32013
Лікування телят, хворих на диспепсію та бронхопневомонію, з використанням фізіотерапевтичного приладу «ПРОМІНЬ-12»
АХМ Дастжерді, СІ Голопура, ТР Клочко, ВІ Скицюк
Фотобіологія та фотомедицина, 43-46, 2011
32011
Investigation stimulation of organism protective function by integrated electromagnetic radiation
SІ Golopura
BULLETIN of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic …, 2008
32008
The influence of phospholipid-containing preparations on the level of immunoglobulin M in the serum of blood of calves during the period of formation of colostral immunity
SI Golopura, BV Popadiuk, MI Tsvilihovsky
Біологія тварин, 23-27, 2018
22018
Експресія імунорецепторних протеїнів у плазмолемі ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету
СI Голопура, MO Маринюк, MI Цвіліховський
Біологія тварин, 16-22, 2017
22017
Vnutrishni nezarazni khvoroby tvaryn [Internal non-contagious animal diseases]
MI Tsvilikhovskyi, VI Bereza, VS Sichkar, SI Holopura, NH Hrushanska, ...
Kyiv: Ahrarnaosvita 614, 2014
22014
Korektsii a vmistu zahalnoho bilka ta sechovyny v syrovatts i krovi novonarodzhenykh teliat u period formuvanni a kolostralnoho imunitetu
SI Holopura, MI Tsvilikhovskyi
Visnyk Poltavskoi Derzh. ahrarnoi akademii 3, 95-97, 2014
22014
Vnutrіshnі nezaraznі hvorobi tvarin [Internal non-contagious animal diseases] Kyiv: Agricultural education, 614
MІ Cvіlіxovskij, VІ Bereza, VS Sіchkar, SІ Golopura, NH Hruschanska, ...
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20