Подписаться
Тетяна Круцевич
Тетяна Круцевич
Професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 232, 1999
6691999
Теория и методика физического воспитания
ТЮ Круцевич, ЮФ Курамшин, ВВ Петровский, ММ Линец, ...
Олимпийская литература, 2003
6282003
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
5512010
Теорія і методика фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література 2, 367, 2008
5222008
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
4952011
Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей
ТЮ Круцевич, МИ Воробьев
Киев: НУФВСУ 195, 2005
4522005
Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания
ТЮ Круцевич
Круцевич ТЮ—К, 2000
1882000
Физическое воспитание как социальное явление
Т Круцевич, В Петровский
Наука в олимпийском спорте, 2001
1172001
Научные исследования в массовой физической культуре
ТЮ Круцевич
К.: Здоров’я 56, 1985
1071985
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
822009
Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності
ТЮ Круцевич
Фізичне виховання в школі, 47-50, 1999
781999
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
[б. в.], 2016
702016
Общие основы теории и методики физического воспитания
ТЮ Круцевич
Киев: Олимп. лит, 2003
692003
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
682010
Методика физкультурно-оздоровительных занятий
ЛЯ Иващенко, ТЮ Круцевич
К.: УГУФВС, 1994
671994
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2000
662000
Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література, 1999
631999
Контроль у фiзичному вихованнi дiтей, пiдлiткiв i молодi: навч. посiб
ТЮ Круцевич, МI Воробйов, ГВ Безверхня
612011
Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури
Т Круцевич, М Зайцева
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 41-4, 2005
602005
Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 1, 64-9, 2007
592007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20