Подписаться
Тетяна Круцевич
Тетяна Круцевич
Професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 232, 1999
7131999
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТВ Круцевич, ГВ Безверхня
6202010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
Видавництво НУФВСУ" Олімпійська література", 2011
6172011
Теорія і методика фізичного виховання в 2-х томах
ТЮ Круцевич
Видавництво Національного університету фізичного виховання і спорту України …, 2012
6162012
Теория и методика физического воспитания
ТЮ Круцевич, ЮФ Курамшин, ВВ Петровский, ММ Линец, ...
Олимпийская литература, 2003
5502003
Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей
ТЮ Круцевич, МИ Воробьев
Киев: НУФВСУ 195, 2005
4912005
Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания
ТЮ Круцевич
Круцевич ТЮ—К, 2000
1922000
Физическое воспитание как социальное явление
Т Круцевич, В Петровский
Наука в олимпийском спорте, 2001
1222001
Научные исследования в массовой физической культуре
ТЮ Круцевич
К.: Здоров’я 56, 1985
1031985
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
[б. в.], 2016
1002016
Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності
ТЮ Круцевич
Фізичне виховання в школі, 47-50, 1999
871999
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
822009
Методика физкультурно-оздоровительных занятий
ЛЯ Иващенко, ТЮ Круцевич
К.: УГУФВС, 1994
821994
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2000
762000
Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури
Т Круцевич, М Зайцева
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 41-4, 2005
742005
Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література, 1999
731999
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
712010
Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и методики физического воспитания
Т Круцевич
К.: Олимпийская литература 1, 423, 2003
682003
Контроль у фiзичному вихованнi дiтей, пiдлiткiв i молодi: навч. посiб
ТЮ Круцевич, МI Воробйов, ГВ Безверхня
622011
Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 1, 64-9, 2007
612007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20