Тетяна Круцевич
Тетяна Круцевич
Професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту України
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 232, 1999
6841999
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
5342010
Теория и методика физического воспитания
ТЮ Круцевич, ЮФ Курамшин, ВВ Петровский, ММ Линец, ...
Олимпийская литература, 2003
5102003
Теорія і методика фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література 2, 367, 2008
4532008
Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей
ТЮ Круцевич, МИ Воробьев
Киев: НУФВСУ 195, 2005
4342005
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
4182011
Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания
ТЮ Круцевич
Круцевич ТЮ—К, 2000
1932000
Физическое воспитание как социальное явление
Т Круцевич, В Петровский
Наука в олимпийском спорте, 2001
1162001
Научные исследования в массовой физической культуре
ТЮ Круцевич
Здоров'я, 1985
991985
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
802009
Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності
ТЮ Круцевич
Фізичне виховання в школі, 47-50, 1999
751999
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2000
712000
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
662010
Методика физкультурно-оздоровительных занятий
ЛЯ Иващенко, ТЮ Круцевич
К.: УГУФВС, 1994
661994
Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література, 1999
601999
Контроль у фiзичному вихованнi дiтей, пiдлiткiв i молодi: навч. посiб
ТЮ Круцевич, МI Воробйов, ГВ Безверхня
592011
Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури
Т Круцевич, М Зайцева
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 41-4, 2005
572005
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2016
562016
Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 1, 64-69, 2007
562007
Сформованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень ВУЗу
ТЮ Круцевич, ОЮ Марченко
Спортивний вісник Придніпров’я 3 (4), 103-107, 2008
542008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20