Подписаться
Ивашова Надежда, Ivashova Nadiya, Івашова Надія
Ивашова Надежда, Ivashova Nadiya, Івашова Надія
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інструменти та методи просування продукції в Іnternet: аналітичний огляд
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 20-32, 2015
962015
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
872009
Місце брендингу у сучасних маркетингових концепціях
НВ Івашова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 89-97, 2011
502011
Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Mechanism of Economic Regulation, 72-81, 2014
442014
Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового підприємства
НВ Івашова, ТП Гончаренко, ТП Гончаренко
Вісник Української академії банківської справи, 2011
372011
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Застосування Internet-технологій у маркетингу: міжнародний досвід
НВ Івашова, ТЄ Іванова
Сумський державний університет, 2015
272015
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
272013
Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством
НВ Івашова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 280-288, 2012
252012
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
23*2012
Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet
СМ Ілляшенко, ТЄ Іванова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 101-107, 2015
222015
Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі
ОС Тєлєтов, НВ Івашова
Маркетинг в Україні, 17-21, 2009
212009
Інновації в маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, НВ Івашова, ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2013
202013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
192012
Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства
НВ Івашова
Вид-во СумДУ, 2010
172010
Методика розрахунку комунікативного впливу бренда промислового підприємства на споживачів
НВ Івашова
Проблеми науки 10, 35-40, 2009
172009
Оцінка ефективності системи комунікацій промислового підприємства
НВ Івашова
" ВТД" Університетська книга", 2007
172007
START-UP проекти–інструмент реалізації інновацій
НВ Івашова, ДА Саєнко
Електронний ресурс].-Режим доступу: http://essuir. sumdu. edu. ua/bitstream …, 2013
152013
Бренд-орієнтована система управління маркетинговими комунікаціями промислового підприємства
НВ Івашова
Інновації в маркетингу промислового підприємства: монографія/за заг. ред. ОС …, 2013
112013
Mistse brendynhu v suchasnykh marketynhovykh kontseptsiiakh [Missing branding in modern marketing concepts]
NV Ivashova
Marketynh i menedzhment innovatsii 4 (2), 89-97, 2011
102011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20