Подписаться
Лариса Нохрина
Лариса Нохрина
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент організацій: Навчальний посібник.
ІМ Писаревський, ЛА Нохріна, ОВ Познякова
412008
Анксиолитический эффект" Пропротена" в условиях наказуемого и ненаказуемого поведения
ТА Воронина, ГМ Молодавкин, СА Сергеева, ОИ Эпштейн
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (приложение), 31-33, 2003
13*2003
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
11*2011
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Системи технічного зору» для студентів спеціальностей 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні …
АЮ Варфоломєєв, ВГ Дзюба
НТУУ" КПІ", 2015
7*2015
Алгоритм ідентифікації груп стейкхолдерів
ЛА Нохріна
Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф …, 2015
62015
Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов
ВИ Торкатюк, ЛА Нохрина, ЛФ Николаенко, ИЛ Полчанинова, ...
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 354-368, 2006
62006
Конспект лекцій з дисципліни «Соціальні технології»(для студентів 4 курсу денної і 4, 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа …
ЛА Нохріна
52014
Технические средства образования скважин в бетоне для заделки анкеров с помощью клеев
МС Золотов, ЛА Нохрина
Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб.–Киев: Техніка, 81-84, 1997
51997
Соціальний туризм: детермінанти реалізації
ЛА Нохріна
Zbiór artykułów naukowych., 32, 2016
42016
Відповідальність контрагентів в моделі сталого розвитку туризму
ЛА Нохріна
Комунальне господарство міст, 306-313, 2013
42013
Формирование многоуровневой системы оценки устойчивого развития городов
ВИ Торкатюк, АВ Соловьев, ЛА Нохрина
Коммунальное хозяйство городов, 16-22, 2002
42002
Детермінанти розвитку туризму: колективна монографія.
СА Александрова, НМ Богдан, ЛА Нохріна
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
32018
Ринок праці сектору туризму: специфічні аспекти
ЛА Нохріна
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 323, 2017
22017
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ КЛЕЄНИХ МАТЕРІАЛІВ для студентів лісогосподарського факультету напряму підготовки 6.051801 …
ОО Пінчевська, ПА Бехта, ОЮ Горбачова
ВЦ НУБіП України, 2014
22014
Концептуальні засади зайнятості в індустрії туризму
ЛА Нохріна
Комунальне господарство міст, 541-550, 2013
22013
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Математичні методи дослідження економіки” для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”
ОМ Роїк, ЮВ Міронова
ВНТУ, 2011
22011
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
22009
Стратегия и тактика совершенствования систем формирования инвестиционной привлекательности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины на основе инновационной политики
ВИ Торкатюк, ЛА Нохрина, ГВ Стадник, АИ Кубах, НП НИКОЛАЕНКО, ...
Коммунальное хозяйство городов, 17-34, 2006
22006
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВИ ТОРКАТЮК, АВ СОЛОВЬЕВ, ЛА НОХРИНА, НМ ЗОЛОТОВА, ...
Коммунальное хозяйство городов, 51-67, 2003
22003
Туризм в контексті досягнення цілей сталого розвитку
ЛА Нохріна
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20