Follow
Пригара Ірина Олександрівна
Пригара Ірина Олександрівна
старший викладач кафедри Економіки та управління Шосткинского институтута СумДУ
Verified email at ishostka.sumdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічна сертифікація як один з напрямків екологічного маркетингу
ІО Пригара
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2009
82009
Поняття, завдання та перспективи розвитку екологічного аудиту
ІВ Басанцов, ІО Пригара
Видавництво СумДУ, 2010
52010
Теоретико-організаційні основи активізації екологічного аудиту в умовах ринкових відносин
ІО Пригара
Вид-во СумДУ, 2014
42014
Еколого-економічний аналіз етапів життєвого циклу товарів
ІО Пригара
Редакційна колегія: Головний редактор д-р техн. наук Пшінько ОМ Заступник …, 2008
32008
Оцінка інвестиційної привабливості регіонів на прикладі Сумської області
ВО Шелупина, ІО Пригара, ІВ Новикова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні
ІО Пригара, АБ Лустова, ДМ Пилипенко
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2013
12013
Формалізація сучасних тенденцій розвитку інвестиційного ринку України
ІМ Кобушко, ОО Захаркін, ВМ Боронос, ПВ Тархов, ТО Кірсанова, ...
Вид-во СумДУ, 2012
12012
Впровадження екологічного аудиту в Україні
ІО Пригара
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Реалізація механізму електронного урядування в місцевих громадах в умовах євроінтеграції
ІВ Новикова, ІО Пригара, ОМ Тур
Сумський державний університет, 2020
2020
Нейромаркетинг–методи впливу
ІІ Булітко, СО Жаден, ІО Пригара
Сумський державний університет, 2018
2018
Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції
ІП Шевцова, ІО Пригара
Сумський державний університет, 2018
2018
Ринок криптовалют та перспективи його розвитку
ІО Пригара, ВС Небилиця, ВО Полончук
Сумський державний університет, 2018
2018
Методи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу
ІО Пригара, КС Гаркуша
Сумський державний університет, 2018
2018
Наукові підходи до визначення категорії «система»
ВЛ Акуленко, ІО Пригара
Сумський державний університет, 2018
2018
ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИА Пригара, ИВ Новикова
Актуальные научные исследования в современном мире, 128-130, 2017
2017
Вплив виробничих факторів на вартість підприємства
ВІ Гавриліна, ІВ Новикова, ІО Пригара
Причорноморські економічні студії, 53-57, 2017
2017
Особливості маркетингу освітніх послуг вищої школи
КО Малиш, ІО Пригара
Сумський державний університет, 2017
2017
Тенденції розвитку ринку зовнішньої реклами в Україні
ІП Шевцова, ІО Пригара
Сумський державний університет, 2017
2017
Малиш КО
ІО Пригара
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 38, 2017
2017
Гнучкі форми зайнятості як метод боротьби з безробіттям
КО Малиш, ІО Пригара, ІВ Новикова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20