Подписаться
Страшко Євген
Страшко Євген
Полтавський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Experience of using hippotherapy in complex effects on muscle spirals in children with spastic forms of cerebral palsy
YY Strashko, AA Kapustianska, LE Bobyrova
" Wiadomosci Lekarkie", 2016
82016
Оцінка рівня моторних порушень та ефективності реабілітаційних заходів у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу
ОГ Юшковська, ЄЮ Страшко
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 082-084, 2013
62013
Саногенетична роль реабілітаційного впливу на м’язові спіралі у формуванні правильного рухового стереотипу тіла хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу
ОГ Юшковська, ЄЮ Страшко
Государственное учреждение Украинский научно-исследовательский институт …, 2012
62012
Использование иппотерапии в реабилитационно-профилактическом лечении детского церебрального паралича
ЕЮ Страшко, ЛА Самарченко
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 334-338, 2014
42014
Ефективність схеми реабілітації з використанням теорії м’язових спіралей у пацієнтів із плечолопатковим больовим синдромом за даними зсувнохвильової еластометрії
ЄЮ Страшко, ІВ Іваницький, ТА Іваницька
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2019
22019
Реабілітація дітей, хворих на ДЦП, шляхом впливу на руховий стереотип
ЄЮ Страшко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
22017
Збільшення обсягу рухів шийної ділянки хребта як критерій ефективності реабілітаційного впливу на м'язові спіралі у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу
ОГ Юшковська, ЄЮ Страшко
Государственное учреждение Украинский научно-исследовательский институт …, 2013
12013
ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОБОТИ ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ (ПРИРОДО ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГРУПИ) ІЗ ВИКОРИСТАНННЯМ МЕТОДУ «ПРИРОДОТЕРАПІЇ» ТА «РЕАКРЕАЦІЇ»
ВМ Заіка, ЄЮ Страшко, ВА Лебедєв, АА Чернов
Редакційна колегія: Ждан ВМ, Лисак ВП, Голованова ІА, 90, 2023
2023
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПТСР У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОМУ ВІДДІЛЕННІ.
М Скікевич, Є Страшко, Л Волошина
Редакційна колегія: Ждан ВМ, Лисак ВП, Голованова ІА, 132, 2023
2023
СТРІЧКА МЕБІУСА ЯК НАОЧНА МОДЕЛЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
ЄЮ Страшко, ЄО Кондратьєва, ГЮ Мороховець
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ …, 2021
2021
Роль реабілітаційних технологій в комплексній терапії неінфекційних захворювань
ОО Гончар, ЄЮ Страшко, ОІ Шкурупій, ДМ Бойко, ОА Гончар, ...
НМАПО ім. ПЛ Шупіка, 2019
2019
Влияние мануального, психологического вмешательства и выполнения tre-упражнений на состояние тревожности участников АТО, которые находились на санаторно-курортном лечении
ОД Гавловський, ІА Голованова, ЄЮ Страшко
Мир медицины и биологии 15 (3 (69)), 35-38, 2019
2019
ЗМІНИ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ РУХОВИХ ЗАВДАНЬ У ВИКЛАДАЧІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ
СЛ Попель, ЄЮ Страшко
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó, 151, 2018
2018
Руховий стереотип у хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу та принципи його корекції
ЄЮ Страшко
Family medicine, 121-124, 2016
2016
Руховий стереотип у хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу та принципи його корекції
ЄЮ Страшко
Family medicine, 121-124, 2016
2016
Аналіз динаміки рівня здоров'я, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів
ВО Жамардій, ЄЮ Страшко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2016
2016
Иппотерапия в комплексной терапии детей со спастическими формами детского церебрального паралича
ЕЮ Страшко, ЛА Самарченко, ТМ Жабо
Український вісник медико-соціальної експертизи, 47-49, 2015
2015
Розповсюдженість тютюнопаління серед майбутніх лікарів-динамічне спостереження
ДМ Бойко, МГ Бойко, ВЛ Чорнуха, ЄЮ Страшко, ОС Бойко, ДН Бойко, ...
СПН БДМУ, 2014
2014
Новий маркер ефективності корекції рухового стереотипу у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу
ЄЮ Страшко
Мир медицины и биологии 8 (4), 044-048, 2012
2012
Спосіб лікування дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу
ЄЮ Страшко, ЕЮ Страшко
Державний департамент інтелектуальної власності, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20