Подписаться
Владимир Бабаев
Владимир Бабаев
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1822004
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків.: НТУ “ХПІ, 2005
1232005
Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія.
ВМ Бабаєв
Харківська національна академія міського господарства, 2010
1132010
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
1122006
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
1122006
Практика муніципального управління
ВМ Бабаєв
X.: ХДАМГ, 2002
842002
Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2008
782008
КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕ МЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РАЗЛ ИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОПЫТ ПРО ЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕД ЕНИЯ
ВН Бабаев, ВС Шмуклер
Комунальне господарство міст, 2-17, 2014
772014
Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования
ВН Бабаев
НТУ" ХПИ", 2013
762013
Основные концептуальные направления разработки и реализации коммунальной политики энерго-и ресурсосбережения
ВН Бабаев
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2000
762000
Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні
ВМ Бабаєв
Державне будівництво, 2007
712007
Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України
ВМ Бабаєв
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2005
682005
Підвищення ефективності управління великим містом у структурі державного управління: дис.... доктора з держ. упр.: 25.00. 04/Бабаєв Володимир Миколайович
ВМ Бабаєв
К, 2004
632004
Навчальні коаліції–інструмент кадрового оновлення управлінських еліт
В Бабаєв
Вісн. УАДУ, 293-297, 2003
602003
Сталий та безпечний розвиток мегаполіса: економічні, соціальні, екологічні аспекти
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: Наук.-практ. журнал, 14, 2004
592004
Місто як соціально-управлінська система (програма підвищення ефективності місцевого самоврядування в м. Харкові)
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: наук.-практ. журнал, 13, 2004
542004
Освіта і виховання лідерів у вищій школі-субоснова перспективного розвитку суспільства
ВМ Бабаєв
НТУ" ХПІ", 2017
532017
Проектний підхід у питаннях інфраструктурного розвитку України: пропозиції до національної програми економічних реформ
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 264-271, 2010
522010
Програмні механізми розв’язання проблем регіонального розвитку України
ВМ Бабаєв
Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр, 13-19, 2008
522008
Сучасний муніципальний розвиток Харкова (до питань забезпечення комфортності міського середовища)
ВМ Бабаєв
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 3-6, 2005
522005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20