Марина Бєлікова; Марина Беликова; Maryna Bielikova
Марина Бєлікова; Марина Беликова; Maryna Bielikova
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Підстави оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в адміністративному порядку
МІ Бєлікова
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право», 2013
32013
Адміністративне оскарження як гарантія прав громадян у сфері виконавчої влади
МІ Бєлікова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
1*2015
Керівні засади проваджень за скаргами громадян
МІ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
12014
Захист персональних даних скаржника
МІ Бєлікова
Юрист України, 21-28, 2014
12014
Административный порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействия таможенных органов Украины
МИ Беликова
Вестник Брянского государственного университета : История и политология …, 2013
12013
Адміністративне оскарження актів органів виконавчої влади
МІ Бєлікова
Право і суспільство, 150-155, 2013
12013
Концепції розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні
МІ Бєлікова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 137, 2018
2018
Електронне урядування в Україні в умовах сьогодення
МІ Бєлікова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 102, 2017
2017
Електронні петиції як форма безпосередньої демократії
МІ Бєлікова
Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні, 11-15, 2016
2016
Електронні петиції: переваги та недоліки
МІ Бєлікова
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи …, 2016
2016
Електронні петиції: переваги та недоліки
МІ Бєлікова
Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи …, 2016
2016
Правове регулювання оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в Федеративній Республіці Німеччина та Україні
МІ Бєлікова
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 147-158, 2016
2016
Електронна форма адміністративної скарги
МІ Бєлікова
Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини, 228-232, 2015
2015
Адміністративне оскарження в Україні та в країнах пострадянського простору: порівняльно-правовий аналіз
МІ Бєлікова
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»., 2015
2015
"Новітні форми" адміністративної скарги
МІ Бєлікова
Юридична осінь 2014 року, 100-102, 2014
2014
Принципи проваджень за скаргами громадян
МІ Бєлікова
Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії, 139-142, 2014
2014
Сравнительный анализ правового регулирования процедуры административного обжалования в Украине и Республике Молдова
МИ Беликова
Legea si Viata 12, 7–11, 2014
2014
Адміністративно-правове оскарження нормативно-правових актів
МІ Бєлікова
Правова доктрина - основа формування правової системи держави, 754-757, 2013
2013
Рішення, дії або бездіяльність органів виконавчої влади як предмет адміністративного оскарження
МІ Бєлікова
Юридична осінь 2013 року, 93-96, 2013
2013
Принцип верховенства права як один з основоположних принципів адміністративного оскарження
МІ Бєлікова
Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму : VI Тодиківські …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20