Подписаться
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб
ВМ Кислий, ОА Біловодська, ОМ Олефіренко, ОМ Смоляник
К.: Центр учбової літератури 360, 2010
1852010
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
942008
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
662005
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ОМ Олефіренко
Суми: ВТД «Університетська книга 272, 2008
642008
Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области
ОМ Олефиренко, МЮ Карпищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 30-40, 2011
482011
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
312011
TOWARDS ECONOMIC SECURITY THROUGH DIVERSIFICATION: CASE OF KAZAKHSTAN.
P Elena, S Anna, Z Zhanibek, O Olefirenko
Journal of Security & Sustainability Issues 5 (4), 2016
292016
Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання
ОМ Олефіренко, ЮО Олефіренко
Запорізький національний університет, 2010
262010
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
24*2012
Системний підхід до розроблення збутової політики інноваційно активних промислових підприємств
ОМ Олефіренко, НЄ Летуновська, ОГ Шевлюга
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
232019
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
182013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
182012
Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise
O Olefirenko, O Shevliuga
Innovative Marketing 13 (2), 6, 2017
162017
Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: Theory and Practice]
VM Kyslyi, OA Bilovodska, OM Olefirenko, OM Smolianyk
Center for Educational Literature, Kyiv [in Ukrainian], 2010
152010
Marketing researches of social communication forms in the dinamics of human development
G Peresadko, O Pidlisna, O Olefirenko, O Karpishchenko
Economics & Sociology 7 (1), 217, 2014
142014
Green Brand as a New Pattern of Energy-Efficient Consumption
OY Chygryn, A Kuzior, OM Olefirenko, J Uzik
Sumy State University, 2022
132022
Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine
O Olefirenko
Problems and perspectives in management, 44-50, 2016
132016
Lohistyka: teoriya ta praktyka
VM Kyslyy, OA Bilovods' ka, OM Olefirenko, OM Smolyanyk
Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2010
122010
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
102018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20