Подписаться
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб
ВМ Кислий, ОА Біловодська, ОМ Олефіренко, ОМ Смоляник
К.: Центр учбової літератури 360, 2010
1182010
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
562005
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ОМ Олефіренко
Суми: ВТД «Університетська книга 272, 2008
552008
Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области
ОМ Олефиренко, МЮ Карпищенко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
442011
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
252011
Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання
ОМ Олефіренко, ЮО Олефіренко
Запорізький національний університет, 2010
222010
TOWARDS ECONOMIC SECURITY THROUGH DIVERSIFICATION: CASE OF KAZAKHSTAN.
P Elena, S Anna, Z Zhanibek, O Olefirenko
Journal of Security & Sustainability Issues 5 (4), 2016
212016
Системний підхід до розроблення збутової політики інноваційно активних промислових підприємств
ОМ Олефіренко, НЄ Летуновська, ОГ Шевлюга
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
182019
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
18*2012
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
152012
Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine
O Olefirenko
Problems and perspectives in management, 44-50, 2016
142016
Marketing researches of social communication forms in the dinamics of human development
G Peresadko, O Pidlisna, O Olefirenko, O Karpishchenko
Economics & Sociology 7 (1), 217, 2014
122014
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
112012
Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: Theory and Practice]
VM Kyslyi, OA Bilovodska, OM Olefirenko, OM Smolianyk
Center for Educational Literature, Kyiv [in Ukrainian], 2010
102010
Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise
O Olefirenko, O Shevliuga
Innovative Marketing 13 (2), 6, 2017
92017
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
92013
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
82018
Enterprise management systems: the case of Primary Radiology Group
OI Karpishchenko, GO Peresadko, OM Olefirenko
Актуальні проблеми економіки, 218-227, 2014
82014
Problems of the theory and practice of branding areas on the example of the concept of a brand Sumy region
OM Olefirenko, MY Karpishchenko
Marketynh i menedzhment innovatsij 4, 30-40, 2011
82011
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, НО Матвієнко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 24-29, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20