Follow
Николай Костель, Mykola Kostel, Микола Костель
Николай Костель, Mykola Kostel, Микола Костель
Сумський національний аграрний університет, Sumy National Agrarian University
Verified email at snau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The Sustainable Development Goals for Eastern Partnership Countries: Impact of Institutions
MV Kostel, DV Leus, A Cebotarenco, A Mokrushina
Sumy State University, 2017
272017
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильева, СВ Леонов, НВ Костель, СП Ярошенко, ...
Деловые перспективы, 2005
232005
Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням
МВ Костель
Видавництво СумДУ, 2009
202009
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2015
192015
Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів
МВ Костель, ЮГ Шишова
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013
132013
The sustainable development goals for Eastern partnership countries: Impact of institutions. SocioEconomic Challenges 1 (3): 79-90
M Kostel, D Leus, A Cebotarenco, A Mokrushina
82017
Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища
ВМ Боронос, МВ Костель, ВН Боронос, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2010
82010
Циклы воспроизводства капитала
СН Козьменко, АА Епифанов, НВ Костель, ТА Васильева, СВ Леонов, ...
Деловые перспективы, 2005
72005
Управление природопользованием и проблемы перераспределения природной ренты
НВ Костель
Издательство СумГУ, 2008
62008
Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати
ОО Захаркін, МВ Костель, ЛС Захаркіна
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
42015
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Программно-целевые методы управления научно-техническим прогрессом
ВН Боронос, ИД Скляр, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2005
42005
Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків
MV Kostel, ID Sklyar, MP Katerynina
Економічний аналіз 15 (2), 48-56, 2014
32014
Оцінка стимулюючого впливу банківського кредитування на національну економіку в умовах фінансової кризи
КВ Савченко, МВ Костель, СС Марочко
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Innovation Strategy for Business: Financial Management Aspects
MV Kostel, AV Samoilikova
Sumy State University, 2019
22019
Кредитний рейтинг муніципальних утворень як інструмент бюджетного менеджменту
ІД Скляр, МВ Костель, АО Гордієнко
Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка, 114-121, 2014
22014
Концепція екологічного боргу як теоретична передумова трансформації системи управління природокористуванням
МВ Костель
Видавництво СумДУ, 2008
22008
Исследование эколого-экономических интересов и решение задач экологизации экономики
НВ Костель
Изд-во СумГУ, 2006
22006
Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки
Д Леус, ПО Леус, ВМ Боронос, ІВ Басанцов, ІМ Кобушко, ЛЛ Гриценко, ...
Сумський державний університет, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20