Гурець Лариса Леонідівна
Гурець Лариса Леонідівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecolog.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Утилізація гумових відходів
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ОП Будьонний
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ОП Будьонний, 152-154, 2007
72007
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
52015
Алгоритм розрахунку техногенного навантаження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу
ВМ Шмандій, ЛЛ Гурец
ScienceRise 5 (2 (10)), 43-48, 2015
32015
Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурец, ИС Козий
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Процеси та апарати природоохоронних технологій
ЛД Пляцук, ЛД Пляцук, РА Васькін, РА Васькин, ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, ...
Сумський державний університет, 2017
22017
Дослідження пилових викидів виробництва двоокису титану
ІС Козій, ИС Козий, ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец
Сумський державний університет, 2012
22012
Експериментальні дослідження кінетики розчинення капсульованих азотних добрив
ЛЛ Гурець, ЮЛ Цапко, МС Мальований, ВС Вакал
Науковий вісник НЛТУ України, 94-98, 2019
12019
Оценка экологического эффекта при применении капсулированных азотных удобрений
ЛЛ Гурець, ВС Вакал, СВ Вакал, ЮЛ Цапко
Екологічна безпека, 61-68, 2018
12018
Оцінка захищеності підземних вод в районі розташування Cумської ТЕЦ
ЛД Пляцук, ГМ М'якаєва, ЛЛ Гурець
Екологічна безпека, 59-63, 2017
12017
Методология исследования и выбора пылегазоочистного оборудования
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурец
Региональная архитектура и строительство, 144-149, 2014
12014
Вимоги до озеленення вищих навчальних закладів
ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, КС Редька
Сумський державний університет, 2017
2017
Оцінка впливу промислових підприємств на атмосферне повітря
ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, ОС Пархоменко
Сумський державний університет, 2017
2017
Оцінка техногенного впливу об’єктів теплоенергетики на атмосферне повітря
ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, ТС Федченко
Сумський державний університет, 2017
2017
Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств
ЛЛ Гурець
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2017
2017
Розробка шляхів поліпшення екологічної ситуації міст та промислових зон
ЛД Пляцук, ІО Трунова, РА Васькін, ЛЛ Гурець, ІС Козій, ДО Лазненко, ...
Сумський державний університет, 2016
2016
IMPROVING THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR BASED ON MANAGEMENT OF ECOLOGICAL SAFETY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець
Sciences of Europe, 62-66, 2016
2016
Моніторинг довкілля
ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец
Сумський державний університет, 2016
2016
Промислові дослідження газоочисного апарату з провальними тарілками великих отворів
РА Васькін, РА Васькин, ЛД Пляцук, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, ...
Науковий вісник Національного гірничого університету, 2016
2016
Шляхи вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами
ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, АВ Бітнер
Сумський державний університет, 2016
2016
Специальное оборудование и процессы неорганической химии
ЛЛ Гурець, ЛЛ Гурец, ЛВ Пляцук, ЛВ Пляцук, ВФ Моісеєв, ВФ Моисеев, ...
Изд-во СумГУ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20