Даниленко, Георгий Николаевич (Danylenko GM HM GN)
Даниленко, Георгий Николаевич (Danylenko GM HM GN)
Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН Укрнаїни
Подтвержден адрес электронной почты в домене iozdp.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Здоров’я школярів, сьогодення та проблеми на перспективу
НМ Коренєв, ГМ Даниленко
Охорона здоров’я України, 8, 2003
322003
Донозологические состояния у детей, подростков и молодежи: диагностика, прогноз и гигиеническая коррекция
ЛВ Подригало, ГН Даниленко
К.: Генеза 200, 2014
302014
Мостовая ОП
ММ Коренєв, ГМ Даниленко
Журнал Академії медичних наук, 526-532, 2007
302007
Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу
ГМ Даниленко
Дис. д-ра мед. наук 14 (01), 2007
262007
Проблеми погіршення стану здоров’я дітей і підлітків в умовах навчального закладу
ОА Бесєдіна, ТМ Кошакова, ГМ Даниленко
Актуальные проблемы и основные направления развития профилактической науки и …, 1997
231997
Особливості динаміки здоров'я учнів початкової та основної школи
РО Моісеєнко, ГМ Даниленко, ЛІ Пономарьова
Современная педиатрия, 13-17, 2013
202013
Медичні проблеми формування, збереження і зміцнення здоров’я школярів
ГМ Даниленко
Лікарська справа, 128-131, 2001
202001
Медико-социальные проблемы состояния здоровья современных школьников
НМ Коренев, СА Левенец, ГН Даниленко, ЛИ Пономарева
Х., Ч 1, 2, 2000
162000
Гігієнічні проблеми впровадження здоров’яформуючих програм серед школярів
ГМ Даниленко, ТБ Єфімова, ТВ Меркулова
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: збірка тез доп …, 2009
122009
Дослідження ступеня напруги регуляторних механізмів у донозологічній діагностиці здоров'я дітей, підлітків і молоді
ГМ Даниленко, ЛВ Подрігало
Довкілля та здоров’я, 2012
102012
Внутрішня картина здоров'я як системоутворююча складова активно-конструктивної профілактики неінфекційних захворювань школярів
ГМ Даниленко
Гігієна населених місць.–2006.–Вип 48, 462-467, 2006
92006
Воздействие фтора и его производных на окружающую среду и организм человека
ОИ Попов, ЛВ Подригало, ГН Даниленко, НГ Семко
Врачебная практика 1, 87-89, 2000
92000
Sotsialna obumovlenist ta pokaznyky zdorovia pidlitkiv ta molodi: za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia v mezhakh mizhnarodnoho proektu “Zdorovia ta povedinkovi …
О Balakirieva, T Bondar, H Danylenko, Y Levin, NM Nhuien, D Pavlova, ...
Kyiv: Polihrafichnyi tsentr “Foliant, 2019
82019
Визначення рівня здоров’я першокласників на підставі комплексної оцінки адаптаційних можливостей організму
СА Пашкевич, ГМ Даниленко, ОА Бесєдіна
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2005
82005
Загальноосвітній заклад як система комплексного впливу на якість життя дитини
ГМ Даниленко
Гіг. насел. місць, 330-335, 2003
82003
Моiсеєнко РО Особливостi динамiки здоров’я учнiв початкової та основної школи
РО Моiсе, ГМ Даниленко, ЛI Пономарьова
Современная педиатрия, 13, 2013
72013
Вплив соціально-гігієнічних та соціально-психологічних факторів внутрішньо шкільного середовища на функціональний стан учнів початкової школи
ГМ Даниленко, ЛВ Подрігало, СА Пашкевич
Вестник гигиены и эпидемиологии 12 (1), 54-60, 2008
72008
Організація моніторингу здоров’я дітей як складова частина державного соціально-гігієнічного моніторингу
ЛВ Подрігало, ГМ Даниленко, СА Пашкевич
Харків: ХДМУ, 2008
72008
Коренєв ММ Здоров’я дiтей шкiльного вiку: проблеми i шляхи вирiшення
ММ Корен, ГМ Даниленко
Журнал АМН України., 526, 2007
72007
Школа как ядро системы формирования здорового образа жизни учащихся
ГМ Даниленко, ИА Клыгина
72006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20