Подписаться
Микола Третяк
Микола Третяк
ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація роботи школярів в умовах заочних математичних студій «Я і моя математика»
АІ Кузьмінський
ОА Коваленко, ІМ Богатирьова, ОМ Коломіюць, ЗО Сердяк, МВ Третяк//Science …, 2014
32014
Формування математичної культури студентів у процесі вивчення теорії міри і інтеграла в педагогічних та класичних університетах
МВ Третяк
Третяк Микола Васильович, 0
3
Основні методичні концепції вивчення теорії міри і інтеграла в університетах України
МВ Третяк
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2015
12015
Функціональна змістова лінія в поглибленому курсі математики
Т МВ.
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук …, 2018
2018
Елементи комбінаторики в шкільному курсі математики
Т МВ
Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017) : матеріали міжнар. наук.-метод …, 2017
2017
До питання про заміну змінної у невизначеному та визначеному інтегралах
Т МВ
.Математика та інформатикау вищій школі: виклики сучасності : матеріали …, 2017
2017
Я і моя математика: Заочні математичні студії для школярів. Матеріали для самопідготовки учнів 5 класу / За заг. ред. Н.А. Тарасенкової: У 5-ти ч.
ВРД Н. А. Тарасенкова, М. В. Босовський, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк, М. В ...
Черкаси: ФОП Гордієнко, 2017
2017
Деякі роздуми про вивчення границі числової послідовності
ТМВ Босовський МВ
Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 135, P. 14 - 17., 2017
2017
Conceptual framework for improving the mathematical training of young people : monograph
LK Eds. prof. N. Tarasenkova
monograph, 212 p., 2016
2016
Деякі методичні аспекти вивчення меж послідовностей
МВ Босовський, О Бочко, М Третяк
Американський журнал досліджень в галузі освіти 3 (12В), 16-19, 2015
2015
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ГРАНИЦІ ЧИСЛОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ
МВ Босовський, МВ Третяк
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, 145, 2015
2015
ПРОМАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИСТОРИЗМЫ В КУРСЕ ТЕОРИИ МЕРЫ И ИНТЕГРАЛА
НВ Третяк
Весцi БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія, 48-52, 2014
2014
Одно свойство матрицы Бореля
НВ Третяк
Республиканский межведомственный научный сборник: Теория функций …, 1990
1990
О (P) и (P,Q)-регулярных матрицах
НВ Третяк
Суммирование расходящихся рядов и дифференциальные уравнения с малым …, 1985
1985
Регулярные матрицы, суммирующие последовательности с наперед заданным множеством частичных пределов
НВ Третяк
Сборник научных трудов: Теоремы Тауберова типа и дифференциальные уравнения …, 1983
1983
Суммирование последовательностей с наперед заданным множеством частичных пределов регулярными матрицами
МВ Третяк
Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа", 89-91, 1983
1983
Архипова СП–кандидат педагогічних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ачкан ВВ–кандидат педагогічних наук, доцент Бердянського …
МВ Босовський, ОЛ Воскобій, ПП Гаврилко, ВМ Гриньова, ...
НАШІ АВТОРИ
МВ Босовський, ОП Бочко, НЮ Вашерук, ОВ Вашерук, ОВ Ващук, ...
Математико-культурний потенціал курсу «Теорія міри і інтеграла»
МВ Третяк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19