Inna Kyrychenko, Інна Кириченко, ІМ Кириченко,ИМ Кириченко
Inna Kyrychenko, Інна Кириченко, ІМ Кириченко,ИМ Кириченко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кореляційні зв’язки показників центральної гемодинаміки з антропометричними характеристиками підлітків різної статі
ІВ Гунас, ІМ Кириченко
Вісник морфології 9 (1), 114-123, 2003
172003
Математичне моделювання нормативних параметрів центральної гемодинаміки та грудної реограми в залежності від особливостей будови тіла
ВМ Мороз, ІМ Кириченко, І.В.Гунас
Biomedical and biosocial anthropology, 74-79, 2004
152004
Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла
ІМ Кириченко
Автореферат дисертації, 2005
122005
Вікові та статеві особливості показників центральної гемодинаміки і співвідношень амплітудних та часових показників реограми грудної клітини у міських підлітків
ВМ Мороз, ІМ Кириченко, ІВ Гунас
Вісник Вінницького державного медичного університету 7 (1/1), 32-37, 2003
10*2003
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей Української етнічної групи
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІМ Кириченко
Вісник морфології 8 (1), 131-147, 2002
92002
Кореляційні зв'язки ехоморфометричних параметрів селезінки з антропометричними та соматотипологічними показниками у здорових міських підлітків Поділля
ІВ Гунас, НВ Белік, ІМ Кириченко, ВМ Шевченко, СВ Дмитренко
Biomedical and Biosocial Anthropology, 2005
52005
Особливості амплітудних показників електрокардіограми у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів різних соматотипів
ЛА Сарафинюк, ЮВ Кириченко, ІМ Кириченко
Biomedical and biosocial anthropology, 10-20, 2014
42014
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, 2003
42003
Особливості амплітудних і часових показників реограми грудної клітини у підлітків в залежності від віку, статі та соматотипу
ІМ Кириченко
Вісник морфології 9 (1), 329-337, 2002
42002
Особливості взаємозв’язків сонографічних параметрів серця з антропосоматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ІМ Кириченко, ОІ Башинська
Світ медицини та біології, 58-62, 2012
3*2012
Вікові та статеві особливості реографічних параметрів у здорових міських підлітків та юнаків
ЛА Сарафинюк, ІМ Кириченко, ІВ Гунас, МП Костенко
III національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і …, 2002
3*2002
Возрастные особенности реографических кривых (обзор литературы)
ЛА Сарафинюк, ИМ Кириченко, ЕН Шаповал
Вісник морфології 7 (1), 158-159, 2001
32001
Состояние иммунологической реактивности у детей с дисбактериозом кишечника
ИМ Кириченко
Вісник Вінницького державного медичного університета 2 (1), 130-131, 1998
31998
Сучасні уявлення про когнітивну складову формування патерну ходьби людини
ІВ Тищенко, ІМ Кириченко
Вісник морфології 22 (1), 202-205, 2016
22016
Моделирование нормативних индивидуальных показателей кардиоинтервалографии в зависимости от особенностей строения и размеров тела практически здоровых мужчин и женщин в …
МВ Йолтуховський, ИВ Гунас, ГА Ищенко, ИМ Кириченко
Вісник морфології 20 (1), 64-67, 2014
22014
Вікові особливості тотальних та парціальних розмірів тіла у міських підлітків
ЛА Сарафинюк, ІМ Кириченко, ОА Серебреннікова, ЮВ Кириченко
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, 17-18, 35, 2007
22007
Половой диморфизм показателей гемодинамики у 16-летних мальчиков и девушек
ЛА Сарафинюк, НА Каминская, ИМ Кириченко
Вісник морфології 7 (2), 295-297, 2001
22001
Кореляційний взаємозв’язок рентгенанатомічних показників грудної клітки та ширини міжребрових просторів з антропометричними і соматотипологічними показниками у осіб юнацького …
ВВ Ясько, ІВ Гунас, ІМ Кириченко
Світ медицини та біології, 68-77, 2006
12006
Особливості параметрів центральної гемодинаміки та спірометричних показників зовнішнього дихання у міських дівчаток різних соматотипів
ЛА Сарафинюк, ЛС Гудзевич, ІМ Кириченко, НА Камінська, ...
Таврический медико–биологический вест ник 9 (3), 124-126, 2006
12006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20