Подписаться
Світлана Гончарова
Світлана Гончарова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз сучасного стана повітряної сепарації зерна
Васильковський М.І., Гончарова С.Я., Лещенко С.М., Нестеренко О.В.
КНТУ, 2006
162006
Вплив конструктивних параметрів тукопровода на швидкість потоку гранул добрив
ВА Дейкун, ВМ Сало, СЯ Гончарова
Електронний збірник–К: Збірник праць НУБІП, 2012
72012
Аналіз роботи пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок
КВ Васильковська, ММ Петренко, СЯ Гончарова
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 18-22, 2013
62013
Analytical study of separation efficiency of grain in vertical pneumatic separating channel
O Nesterenko, S Leschenko, D Petrenko, S Honcharova
КНТУ, 2015
52015
Визначення умови руху неперервного потоку рослинних решток по стеблевідводу сошника
ОР Лузан, ВМ Сало, ПГ Лузан, СЯ Гончарова
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
32012
Аналітичні дослідження контактного руху легких домішок у пневмосепаруючому каналі
ОВ Нестеренко, ДІ Петренко, ІІ Павленко, СМ Лещенко, CЯ Гончарова
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 185-191, 2017
12017
Обґрунтування параметрів живильного пристрою для багаторівневого введення зернового матеріалу у вертикальний пневмосепаруючий канал
ОВ Нестеренко, ДІ Петренко, СМ Лещенко, ОМ Васильковський, ...
Сільськогосподарські машини, 92-103, 2016
12016
Дослідження безконтактного руху легких домішок у вертикальному пневмосепаруючому каналі
ОВ Нестеренко, СМ Лещенко, ДІ Петренко, CЯ Гончарова, ...
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 271-279, 2016
12016
Дослідження задачі про розладнання бінарної послідовності та її застосування у схемах захисту інформації
СЯ Гончарова
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2010
12010
Теорія ймовірностей і математична статистика
ВВ Гончаров, СЯ Гончарова, МВ Личук
КНТУ, 2006
12006
Варіанти контрольних робіт та приклади розв’язання завдань з загального курсу вищої математики
ЛМ Кривоблоцька, МВ Личук, СЯ Гончарова
ЦНТУ, 2017
2017
Исследование безконтактного движения легких примесей в вертикальном пневмосепарирующем канале
АВ Нестеренко, СН Лещенко, ДИ Петренко, СЯ Гончарова, ...
2016
Приклади розв’язання завдань для самостійної роботи з вищої математики. Ч. І
СЯ Гончарова
КНТУ, 2016
2016
Приклади розв’язання завдань для самостійної роботи з теорії ймовірностей та математичної статистики
ВВ Гончаров, СЯ Гончарова
КНТУ, 2016
2016
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕМИ ЛАПЛАСА ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗЛАДНАННЯ ВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ
РВ Громов, ОВ Михайлюк, ПС Усік, СЯ Гончарова
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2014, 361, 2014
2014
Математична модель роботи пневмомеханічного висівного апарату з периферійним розташуванням комірок
КВ Васильковська, СЯ Гончарова
КНТУ, 2013
2013
Вища математика. Ч. 2: інд. завд. для студ. економ. спец.
ВІ Гуцул, СМ Якименко, СЯ Гончарова, ІІ Філімоніхіна
КНТУ, 2012
2012
Математичне програмування. Кредитно-модульна система
ВВ Гончаров, СЯ Гончарова, ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2012
2012
Вища математика. Ч. 1: метод. вказ. для студ. економ. спец.
ВІ Гуцул, СМ Якименко, СЯ Гончарова, ІІ Філімоніхіна
КНТУ, 2012
2012
ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТУКОПРОВОДА НА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ ГРАНУЛ ДОБРИВ
В.М. Сало, В.А. Дейкун, С.Я. Гончарова
Наукові доповіді НУБіП, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20