Julian Chmiel
Julian Chmiel
Profesor Zakład Taksonomii Roślin Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wPoznaniu
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland)
B Jackowiak, Z Celka, J Chmiel, K Latowski, W Żukowski
Biodiv. Res. Conserv 5 (8), 95-127, 2007
1812007
Flora roslin naczyniowych wschodniej czesci Pojezierza Gnieznienskiego i jej antropogeniczne przeobrazenia w wieku XIX i XX. Cz. I
J Chmiel
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1993
1291993
Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym
J Chmiel
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006
292006
Zbiorowiska segetalne zboz ozimych Wielkopolski
B Jackowiak, J Chmiel, K Latowski
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 43, 105-124, 1994
141994
Carex secalina [Cyperaceae], a species critically endangered in Europe: from propagule germination to propagule production
W Zukowski, M Lembicz, P Olejniczak, A Bogdanowicz, J Chmiel, ...
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74 (2), 2005
122005
Carex secalina [Cyperaceae], a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland
M Lembicz, AM Bogdanowicz, J Chmiel, W Zukowski
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78 (4), 311-320, 2009
92009
Rośliny specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce
J Chmiel
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006
92006
Flora of vascular plants of the eastern part of the Gniezno Lake District and its transformation under the influence of man in the 19th and 20th centuries
J Chmiel
Prace Zakładu Taksonomii Uniwersytetu A. Mickiewicza 1, 1-201, 1993
91993
Participation of anthropophytes in the segetal flora of Wielkopolska.
WŻ K Latowski, J Chmiel, B Jackowiak
Fragmenta Agronomica 27 (3) 27, 103-111, 2010
8*2010
Nowe i rzadsze gatunki we florze wschodniej czesci pojezierza Gnieznienskiego: czesc 2.(New and rare species in the flora of the eastern part of the Gniezno Lakeland: part 2.)
J Chmiel
Badan. Fizjogr. Pol. Zach., B 38, 67-79, 1989
8*1989
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. Turzyca żytowata
J Chmiel, M Lembicz, W Żukowski
Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: W …, 2001
72001
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Różany Strumień w 2016 roku
M Major, M Marciniak, L Kolendowicz, J Chmiel, M Majewski, R Kruszyk, ...
Poznań (manuscript), 2017
62017
ZrŰřnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym. Prace Zak≥ adu Taksonomii Roúlin UAM w Poznaniu 14: 1-250
J CHMIEL
Bogucki Wyd. Nauk., PoznaŇ, 2006
62006
Flora roslin naczyniowich
J Chmiel
Atlas rozmieszczenia roslin. Poznañ: Wyd-wo SORUS 212, 1993
61993
Distribution of selected species of threatened plants in Wielkopolska
W Żukowski, Z Celka, J Chmiel, B Jackowiak, K Latowski, P Szkudlarz
Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz …, 2001
52001
The vascular plants of the Słońsk Reserve (western Poland)
J Chmiel, B Jackowiak, K Latowski, W Żukowski
Biol. Bull. Poznań 37, 205-233, 2000
52000
Flora i roœlinnoœć œrodkowej Wielkopolski
J Chmiel, M Kasprowicz
Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe sc, Poznań, 1999
51999
Refuges of forest species in the agricultural landscape (exemplified by the Gniezno Lake District)
J Chmiel
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszwskiego, 1998
51998
Dynamika flory segetalnej wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego
J Chmiel
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica 13, 1998
51998
Naturalny zasięg a rozsiedlenie limby Pinus cembra L w Tatrach Polskich
J Chmiel
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek—2 Biologia, 63-66, 1996
51996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20