Подписаться
Ihor Kuziev ( Ігор Кузєв, Igor Kuzev)
Ihor Kuziev ( Ігор Кузєв, Igor Kuzev)
Другие именаКузєв Ігор Олегович
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Кременчуцький національний університет)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області
ВГ Загорянський, ММ Мороз, ВЛ Хорольский, СО Король, ІО Кузєв
ХНТУСГ, 2019
262019
Influence of uneven distribution of coupling mass on locomotive wheel pairs, its tractive power, straight and curved sections of industrial rail tracks.
AM Keropyan, LI Kantovich, BV Voronin, DA Kuziev, VV Zotov
IOP conference series: Earth and environmental science 87 (6), 062005, 2017
252017
Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свинокомплексу
ММ Мороз, ВГ Загорянський, СО Король, ВЛ Хорольський, ІО Кузєв, ...
ЦНТУ, 2020
212020
Modeling of high module power sources systems safety processes
IV Savchenko, AA Shapoval, I Kuziev
Materials Science Forum 1052, 399-404, 2022
132022
Моделювання складу збирально-транспортного комплексу для врожаю зернових як системи масового обслуговування
ВГ Загорянський, ТВ Гайкова, ВЛ Хорольський, ІО Кузєв
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2019
72019
Оптимизационная модель выбора технических средств контейнерных перевозок и их рационального сочетания
ВГ Загорянский, ТВ Гайкова, ВЛ Хорольский, ИО Кузев
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
52018
Використання на автомобільному транспорті супутникових технологiй навiгацiї та зв'язку
МММ Солонець А.В.,Кузєв І.О.
Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем», С.29-26, 2022
42022
Fractional-order controllers with a “short memory” in the relay systems of optimal control
IO Kuzev, SA Serhiienko, RS Volianskyi
Electromechanical and Energy Saving Systems 3, 49-53, 2011
42011
The method for stabilizing the electrical power of a vehicle diesel generator plant
M Moroz, K Korol, SO Korol, O Moroz, I Kuzev, O Vasylkovskyi
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
22021
Дробномерные регуляторы с «короткой памятью» в релейных системах оптимального управления
ИО Кузев, СА Сергиенко, РС Волянский
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2011
22011
Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі
М Мороз, В Загорянський, Т Гайкова, І Кузєв
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2022
12022
Підвищення ефективності міського транспорту загального користування за рахунок створення об'єднаних підприємств
МММ Лаврик В.В.,Кузєв І.О.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН, ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ, 34-36, 2022
12022
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту за рахунок створення об'єднаних транспортних підприємств/Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет …
М Мороз, І Кузєв, В Лаврик
Кропивницький: Академія Прикладних наук, 66-68, 2021
12021
Математична модель вибуховоударного навантаження зміцнюваних елементів гірничого устаткування
ВВ Драгобецький, СВ Шлик, ОО Наумова, ІО Кузєв, ДВ Молоштан
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Збереження якісних характеристик картоплі в післязбиральний період шляхом удосконалення процесу транспортування і супутніх операцій
ВГ Загорянський, ТВ Гайкова, ВЛ Хорольський, ІО Кузєв
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
12018
ЕВРИСТИЧНІ ПРИЙОМИ ПОШУКУ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З НАНОСТРУКТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ
ВВ Драгобецький, ВТ Щетинін, ІО Кузєв, ДМ Молоштан, ОО Наумова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 0
1
Інформаційні системи і комп’ютерні технології на транспорті
ККГ Кузєв І.О.
збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні …, 2023
2023
Розробка заходів вдосконалення міських пасажирських перевезень
СМ Кузєв І.
ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної …, 2023
2023
Логістичний підхід організації перевезень транспортом загального користування
ПЯ Кузєв І.
ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної …, 2023
2023
Інформаційні технології митного регулювання транспорту
КФ Кузєв І.,К. Пєєва
ІННОВАЦІЇ: теорія і практика: матеріали VI Міжнародної науково-практичної …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20