Анна Сытник
Анна Сытник
Киевский национальный торгово-экономический университет, факультет экономики, менеджмента и психологии, кафедра экономики и финансов предприятия
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління грошовими потоками: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
1802005
Управління фінансами підприємств: підручник
ІО Бланк, ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
1412006
Фінансова стратегія підприємства
ІА Бланк
Бланк ІА—К.: Ніка-Цент, 2006
432006
Управлiння грошовими потоками: навч. посiб
ЛО Лiгоненко, ГВ Ситник
222005
Класифікація бізнес-процесів підприємства торгівлі в контексті побудови фінансового планування на основі процесного підходу
ГВ Ситник
Сталий розвиток економіки, 311-319, 2012
12*2012
Класифікація бізнес-процесів підприємства на основі процесного підхода
ГВ Ситник
Схід, 54-60, 2012
12*2012
Принципи фінансового планування та його роль у забезпеченні збалансованого фінансового розвитку підприємства
ГВ Ситник
Інноваційна економіка, 76-78, 2011
122011
Фінанси торгівлі
ГВ Ситник
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
10*2014
Фінанси торгівлі
ГВ Ситник
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
10*2014
Цільова функція підприємства: еволюція концепцій та сучасні погляди
ГВ Ситник
Проблеми економіки, 243-254, 2013
102013
Управлiння фiнансами пiдприємства: пiдручник
IО Бланк, ГВ Ситник
102006
Фінансовий потенціал як об'єкт фінансового планування: сутність та характеристика елементів
ГВ Ситник
Сталий розвиток економіки, 319-323, 2012
92012
Генезис та сучасна парадигма фінансового планування
ГВ Ситник
Актуальні проблеми економіки, 33-48, 2012
82012
Фінансова стратегія підприємства
БІ Олександрович, СГВ ін.
Київський національний торговельно-економічний університетиївський …, 2009
7*2009
Управління фінансами підприємств і об'єднань: навч. посіб
ІО Бланк, ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
72006
Поточне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі
ГВ Ситник
Економічний простір, 218-233, 2014
62014
Фінансове забезпечення розвитку підприємства
ІО Бланк, ЛЛ Олександрівна, ГН Миколаївна, СГ Вікторівна
Київський національний торговельно-економічний університет, 2011
62011
Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні
Г Ситник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 56-72, 2012
52012
Оцінка небезпек щодо реалізації національних інтересів у процесі державного управління
Г Ситник
Вісник НАДУ, 495-503, 2005
52005
Планування грошових потоків підприємства
І Бланк, ГВ Ситник
Вісник Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, 31-44, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20