Лариса Купінець
Лариса Купінець
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджент НАН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы
ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины 712, 8, 2010
532010
Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива)
СК Харичков, НН Андреева, ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007
432007
Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: международный и национальный аспекты
ЛЕ Купинец, СК Харичков
ЛЕ Купинец//Нац. Акад. Наук, Ин-т проблем рынка и экон. экоисслед.-Москва …, 2007
352007
Екологічні імперативи сталого розвитку агропромислового комплексу
ЛЄ Купінець
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
162005
Економічний вектор стратегії сталого росту України
ХСК Купінець Л.Є., Буркинський Б.В.
Зб. наук. праць: Екологія і природокористування, С. 163-173, 2012
14*2012
Інструменти екологічної безпеки у міжнародній торгівлі
Л Купінець
Економіка України, 71, 2006
142006
Правовий базис виробництва екологічно чистої продукції в АПК
ЛЄ Купінець
Економіка АПК, 50-58, 2004
142004
Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації зе-мельних відносин
ЖОВ Купінець Л.Є.
Економічні інновації: зб. наук. праць, С.221-232., 2013
102013
Аграрні відносини в регіональних економічних системах (Монографія).
КСЯ Купінець Л.Є.
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010
10*2010
Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі
НВ Бєляєва
Інноваційна економіка, 151-155, 2013
92013
Информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом
ЛЕ Купинец
Економічні інновації, 2011
82011
Екологічна безпека аграрного землекористування: теорія і механізми забезпечення. Монографія
ЛЄ Купінець, ОВ Жавнерчик
ІПРЕЕД НАНУ, 2016
62016
Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України
ХСК Купінець Л.Є.
Регіональна економіка, С.109-122., 2007
62007
Экологический фактор в нормативноправовом регулировании международной торговли
ХСК Купинец Л.Е.
Экономика Украины, С.71-78., 2005
62005
Екологічна складова в системі національної продовольчої безпеки України.
ХСК Купінець Л.Є.
Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої …, 2001
6*2001
Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування
ЛЄ Купінець, ОВ Жавнерчик
Економіка АПК, 61-73, 2017
52017
Пріоритети секторального розвиткув контексті формування національної політики екологізації економіки
ЛЄ Купінець
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
52013
Продовольствие и здоровье нации: риск-анализ, экономическая оценка, управленческие решения
ХСК Купінець Л.Є.
Економіст, С.31-37., 2011
5*2011
Продовольствие и здоровье нации: риск-анализ, экономическая оценка, управленческие решения
Л Купинец, С Харичков
Экономист., 31, 2011
52011
Економічна оцінка сталого розвитку аграрних відносин
КСЯ Купінець Л.Є.
Экономические инновации. Сб. науч. трудов., С.171-181., 2009
5*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20