Follow
Андрій Нікітішин / Andrii Nikitishin
Андрій Нікітішин / Andrii Nikitishin
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Verified email at vtei.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне фiнансове регулювання економiчних перетворень: монографiя єва та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi.
IЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Кан
123*2015
Fiscal and monetary policy of economic development
I Chugunov, M Pasichnyi, V Koroviy, T Kaneva, A Nikitishin
European Journal of Sustainable Development 10 (1), 42-42, 2021
722021
Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія
АО Нікітішин
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2019
62*2019
Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи
АО Нікітішин
Фінанси України, 38-45, 2010
542010
Податкова безпека держави
І ЧУГУНОВ, А НІКІТІШИН
SCIENTIA FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного…, 2019
472019
Budget policy of social development (2018)
I Chugunov, T Kaneva, M Pasichnyi
Scientific Route. Tallinn, Estonia [in English], 0
46*
Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці URL: http://www. rusnauka. com/32_PRNT_2013
АО Нікітішин, ІС Хозінська, ВВ Пасічник
URL: http://www. rusnauka. com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335. doc. htm, 2016
282016
Оподаткування доходів громадян як складова фінансово-економічних відносин
ІЯ Чугунов, АО Нікітішин
Наукові праці НДФІ, 3-11, 2008
272008
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АО Нікітішин
Ефективна економіка, 2016
26*2016
Податкова політика в умовах світової фінансової кризи: вітчизняна та зарубіжна практика
АО Нікітішин
Вісник податкової служби України, 578, 2010
25*2010
Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики
А Нікітішин
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 126–137-126–137, 2017
24*2017
Сучасний механізм податкового регулювання соціального розвитку суспільства
АО Нікітішин
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и…, 2017
24*2017
Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин
АО Нікітішин
Актуальні проблеми економіки, 26-32, 2011
242011
Використання іноземного досвіду при оподаткуванні доходів фізичних осіб
АО Нікітішин
Формування ринкових відносин в Україні, 80-83, 2007
242007
Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів
АО Нікітішин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 156-160, 2016
232016
Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства
ВТ Сусіденко, АО Нікітішин
Актуальні проблеми економіки, 234-242, 2012
23*2012
Адміністрування податку з доходів фізичних осіб
КВБ Нікітішин А.О.
Фінанси України, С. 34-39, 2005
23*2005
Система оподаткування доходів фізичних осіб
АО Нікітішин
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 08. К.: Академія фінансового…, 2021
222021
Податкові надходження до місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації
АО Нікітішин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки…, 2018
22*2018
Pavelko
IY Chuhunov
AV and Kanieva, TV, 2015
21*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20