Подписаться
Лариса Миколаївна Дунаєва
Лариса Миколаївна Дунаєва
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влада і самоврядування: еволюція діалогу:[Монографія]/Лариса Миколаївна Дунаєва/Одеський нац. університет ім. ІІ Мечникова
ЛМ Дунаєва
О.: Поліграф, 2009
232009
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Соціальна робота»
ЛМ Дунаєва, УВ Варнава, ТП Хлівнюк, МІ Брагар, УВ Варнава, ...
102016
Партійна система в умовах модернізації суспільства: світовий досвід і Україна
ЛМ Дунаєва
Дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук/ЛМ Дунаєва.–К.: Ін-т держави і …, 2001
92001
Зарубіжний досвід місцевого самоврядування (політико-правовий аналіз)
ЛМ Дунаєва
Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип 26, 594-603, 2004
82004
Управління як соціальна функція владно організованої діяльності
ЛМ Дунаєва
Держава і право, 2011
52011
Співвідношення влади та самоврядування в процесі здійснення політичного управління сучасним суспільством
ЛМ Дунаєва
спец. 23.00. 02/ЛМ Дунаєва, 2009
52009
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ КАТЕГОРІЇ «ВЛАДА» В СУЧАСНИХ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ЛМ Дунаєва
Наукові праці. Навч.-методич. журнал 110, 6-10, 2009
52009
РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
В Ярема, С Конончук, О Новакова, Г Агафонова, А Моїсеєва, ...
32019
Сучасні технології розв’язання політичних конфліктів
КГ Клюєв, КГ Клюев
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2016
32016
Украина и европейские модели социальной защиты
ЛН Дунаева, ЭВ Пищевская, ЛМ Дунаєва, ЕВ Піщевська
22015
Трансформація цінностей українців в контексті аналізу риторики Президента України В. Зеленського
ЛМ Дунаєва
Політичне життя, 84-88, 2023
12023
Дезінформаційні виклики під час російсько-української війни: політологічний аналіз
ЛМ Дунаєва
Видавничий дім «Гельветика», 2022
12022
Гендерные особенности проявления внешних и внутренних факторов детерминации мотивации к миграции у современной молодежи
ВА Суслова, ЛМ Дунаєва, ЛН Дунаева
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
12019
Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині
ЮІ Чернецька, ЛМ Дунаєва, СВ Гладченко
Вісник Одеського національного університету. Психологія 23 (2 (48)), 2018
12018
Анархістські вчення про сутність і значення самоврядування
ЛМ Дунаєва
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
12017
Теоретичні та методологічні підходи до дослідження співвідношення влади та самоврядування у сучасному політико-правовому просторі
ЛМ Дунаєва
Молодий вчений, 135-138, 2017
12017
Европейский опыт социальной защиты в период мирового экономического кризиса
ЛН Дунаева, ЭВ Пищевская, ЕВ Піщевська
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2015
12015
История правового регулирования гражданских свобод
ЛН Дунаева, ЭВ Пищевская, ЛМ Дунаєва, ЕВ Піщевська
12012
Місцеве самоврядування як основа соціального реформування в політико-правовій думці Росії та України
ЛМ Дунаєва
Актуальні проблеми політики, 117-124, 2011
12011
Тероризм в інформаційному суспільстві: нові тенденції
ЛМ Дунаєва, ЕВ Піщевська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20