Ирина Мелушова
Ирина Мелушова
ХДУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
94*2008
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
ІЮ Мелушова
Харків: Харківський ДУ харчування і торгівлі, 2006
122006
Використання маржинального аналізу під час формування фінансових результатів підприємств торгівлі
НО Власова
Торгівля і ринок України: зб. наук. праць.–Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ.–2009 …, 2009
72009
Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова, ВЮ Андросов
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 75-83, 2013
62013
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект
ТВ Шталь, ВВ Писаренко, НГ Гуржій, ІЮ Мелушова, НГ Гуржий, ...
42017
Торговельне підприємництво. Навчально-методичний посібник
АВ Красноусов, ІЮ Мелушова, КС Олініченко, НЛ Савицька
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2017
42017
Кореляційний аналіз внутрішніх чинників, що формують фінансові результати у підприємствах роздрібної торгівлі
ІЮ Мелушова
Екон. стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук …, 2006
42006
Конкурентне середовище підприємств: сутність та види
IЮ Мелушова, ОВ Прокопова, КО Твердохліб
Бізнес Інформ, 379-385, 2016
32016
Систематизація видів фінансових результатів і оцінка їх ролі в процесі господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі
ІЮ Мелушова
Економічні науки: Сер.: Облік і фінанси. Зб. наук. пр.—Вип 3 (12), 168-176, 0
3
Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати підприємств торгівлі
ІЮ Мелушова
Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у …, 0
3
Формування фінансових результатів як складова процесу управління підприємством
НО Власова, ІЮ Мелушова
Економіка підприємства [Електронний ресурс].-Режим доступу: http …, 0
3
Company Development Strategy Choice on the Grounds of Innovative Potential Assessment
M Chorna, G Nord, L Bezghinova, I Melushova, A Diadin
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-7, 2019
22019
Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари
НО Власова, ЛІ Безгінова, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
Харків: ХДУХТ, 2012
22012
Основні принципи ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харків: ХДУХТ, 2011
22011
Систематизация факторов, влияющих на формирование финансовых результатов в предприятиях торговли
ИЮ Мелушова
Економіка і регіон: Наук. вісн. ПНТУ ім.. Ю. Кондратюка, 10, 2006
22006
Ефективнiсть формування фiнансових результатi пiдприємств роздрiбної торгiвлi: Автореф... кандидат економiчних наук
IЮ Мелушова
22006
Прибыль и финансовые результаты предприятий
ИЮ Мелушова
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип 216, 505-511, 0
2
Экономическое содержание понятия «финансовые результаты» предприятия
ИЮ Мелушова
Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку–2006 …, 0
2
Фінансові результати–базові показники фінансового аналізу підприємств торгівлі
ІЮ Мелушова
Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у …, 0
2
Вплив облікової політики на фінансові результати підприємства
ІЮ Мелушова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб …, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20