Подписаться
Ковальов Валерій Миколайович
Ковальов Валерій Миколайович
Українська інженерно-педагогічна академія, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут, кафедра економіки підприємств та менеджменту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Социология управления социальной сферой
ВН Ковалев
Академический Проект, 2003
2352003
Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник
ВМ Ковальов, ВС Рижиков, ОЛ Єськов, ІМ Черненко, ОА Атаєва
К.: Центр навчальної літератури, 2006
302006
Измерение человеческого капитала (аспекты теории и практики)
ВН Ковалев, ЕА Атаева
Труд в XXI веке: Сборник материалов международной научно-практической …, 2011
142011
Роль труда в формировании общественных отношений: монография
ВН Ковалев
Харьков:«НТМТ, 2015
132015
Економічний закон оплати праці і його використання в господарській практиці України
ВМ Ковальов
Формування ринкових відносин в Україні, 174-182, 2012
112012
Проблемы экономического стимулирования эффективности использования трудового потенциала Донецкого региона
ВН Ковалев, ЕА Атаева
Экономика промышленности, 126-129, 2008
112008
Экономика труда: социально трудовые отношения: учеб. пособие
НА Волгин
М.: Экзамен, 2006
112006
Теоретические аспекты исследования человеческого капитала
ВН Ковалев, ЕА Атаева
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, 43-48, 2010
102010
Чрезвычайные ситуации и правила поведения населения при их возникновении
ВН Ковалев, МВ Самойлов, НП Кохно
Белорусский государственный экономический университет, 1997
101997
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧО ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Н Ковальова
82011
Человеческий капитал как стоимостная субстанция трудового капитала
ВН Ковалев
Капитализация предприятий: теорія и практика: Моногр.–НАН Украины, Ин-т …, 2011
82011
Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання: Монографія
ВМ Ковальов, ОА Атаєва
МОНМС України. Українська інженерно-педагогічна академія.–Харків, 2011
82011
Системний підхід у науково-методичному забезпеченні навчального процесу в професійній школі. Науково-методичне забезпечення діяльності сучасної професійної школи. Матеріали …
ВІ Тищук, ВМ Ковальов
Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, Львів, 11-14, 1994
81994
Наукові підходи до визначення рівня оплати праці в Україні
ВМ Ковальов, ОА Атаєва
Економіка України, 67-79, 2017
72017
Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект)
В Ковальов, О Атаєва, К Шевченко
Україна: аспекти праці, 28-33, 2014
72014
Влияние порога социальной ощутимости поощрительных выплат на успешность труда
ВН Ковалев, ВА Фролов, ЕН Шевченко
Экономика промышленности, 199-205, 2009
72009
Социальная безопасность населения: концепция и методы мониторингового наблюдения
ВН Ковалев
Социология. Социальность. Современность, 4.2, 1998
71998
Роль труда в формировании общественных отношений
ВН Ковалев
62015
Методы комплексного исследования человеческого капитала в структуре трудового потенциала
ВН Ковалев, ЕА Атаева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
62012
Мотиваційний механізм як метод управління машинобудівними підприємствами та персоналом
ВМ Ковальов, ЮВ Яковлєва
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 27, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20