Підписатись
Olga Artemenko
Olga Artemenko
кафедра комп'ютерних систем і технологій Буковинський університет
Підтверджена електронна адреса в bukuniver.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
E-tourism recommender systems: a survey and development perspectives
O Artemenko, O Kunanets, V Pasichnyk
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2017
182017
Методи побудови густини потенціального поля рекреаційної привабливості території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2009
182009
Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Вісн. Національного ун-ту «Львівська політехніки»«Інформаційні системи та …, 2008
172008
Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень
ОІ Артеменко, ВВ Пасічник, ВВ Єгорова
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
102015
Using sentiment text analysis of user reviews in social media for e-tourism mobile recommender systems.
O Artemenko, V Pasichnyk, N Kunanets, K Shunevych
COLINS, 259-271, 2020
92020
Using context analysys for providing real time recommendations in e-tourism mobile location-based recommender systems
NKDT Olga Artemenko, Volodymyr Pasichnyk
2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2019
8*2019
Математичне моделювання рекреаційної привабливості території з використанням ієрархічної системи нечіткої логіки
ОІ Артеменко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 345-352, 2011
82011
Using big data in e-tourism mobile recommender systems: a project approach
O Artemenko, V Pasichnyk, H Korz, Y Kis, P Fedorka
CEUR Workshop Proceedings, 194-204, 2020
72020
Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник
ММ Скопень, МК Сукач, ОП Будя, ОІ Артеменко, ЛА Хрущ
Київ: Видавництво Ліра-К, 2016
62016
Information technologies in the field of tourism. Analysis of research applications and results
OI Artemenko, VV Pasichnyk, VV Egorova
Bulletin of the National university" Lviv Polytechnic". Information systems …, 2015
62015
Порівняльний аналіз методів fuzzy logic та аналізу ієрархій в задачах визначення привабливості території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
62010
Informatsiyni tekhnolohiyi v haluzi turyzmu. analiz zastosuvanʹ ta rezulʹtativ doslidzhenʹ
OI Artemenko, VV Pasichnyk, VV Egorova
Visnyk Natsionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politekhnika”. Seriya …, 2020
52020
Dynamic characteristics of perspective touristic information technologies
O Artemenko, N Kunanec, V Pasichnyk, V Savchuk
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2015
52015
Mobile Location-Based Social Distancing Recommender System with Context Evaluation: a Project Approach.
O Artemenko, N Kunanets, V Pasichnyk, V Kut, O Lozytskyi
ITPM, 334-343, 2021
32021
Neuroagent game model of collective decision making in conditions of uncertainty
P Kravets, V Pasichnyk, A Rzheuskyi, O Artemenko
CEUR Workshop Proceedings, 248-267, 2020
32020
Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 331-337, 2012
32012
Метод визначення агрегованого показника туристичної привабливості території на базі нечіткої логіки
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Сложные системы и процессы, 61-72, 2009
32009
Розрахунок рекреаційної привабливості територій з використанням нечіткої логіки
Я Виклюк, О Артеменко
ТНЕУ, 2009
32009
E-tourism mobile location-based hybrid recommender system with context evaluation
VPNK Olga Artemenko
2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2019
2*2019
Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів
ОІ Артеменко, ВІ Єгорова, ВМ Федченко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20