Тамара Мыслыва Tamara Myslyva
Тамара Мыслыва Tamara Myslyva
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене baa.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологія ґрунту: монографія
ПП Надточій, ТМ Мислива, ФВ Вольвач
ПП Надточій, ТМ Мислива, ФВ Вольвач, 2010
352010
Важкі метали в урбоедафотопах і фітоценозах на території м. Житомира
ТМ Мислива, ЛО Онопрієнко
Вісник ХНАУ, 89-95, 2009
162009
Важкі метали в урбаноземах агроселітебних ландшафтів південно-західної частини м. Житомира
ТМ Мислива, ЛО Герасимчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
132011
Важкі метали у ґрунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
ТМ Мислива, ВА Трембіцький
Агроекологічний журнал, 30-35, 2009
112009
Svynets i kadmii u hruntakh pryrodnykh i ahrolandshaftiv Zhytomyrskoho Polissia
TM Myslyva
Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu 1 (1), 36-49, 2013
102013
Мідь у ґрунтах Житомирського Полісся
ТМ Мислива
Житомирський національний агроекологічний університет, 2010
102010
Трансформация экологических функций дерново-подзолистой почвы, загрязненной тяжелыми металлами
ТН Мыслыва, РА Валерко, ЮА Белявский
ТН Мыслыва, РА Валерко, ЮА Белявский, 46-54, 2007
102007
Svynets i kadmii u hruntakh ahrolandshaftiv Zhytomyrskoho Polissia
TM Myslyva
Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Se-riia: Ahronomiia i …, 2013
92013
Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель: Навчальний посібник/За заг. ред
ПП Надточія
ПП Надточія, ТМ Мисливої–Житомир, 2006
92006
Важкі метали в лісоаграрних ландшафтах Житомирського Полісся
ТМ Мислива
Агрохімія і грунтознавство, 260-263, 2006
92006
Тяжелые металлы в урбаноземах парково-рекреационных ландшафтов г. Житомир
ТН Мыслыва
Агрохимия, 97-74, 2011
82011
Канцерогенний та неканцерогенний ризик від споживання картоплі та овочів, що складають раціон населення сільських селітебних територій
ЮА Білявський, ТМ Мислива
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 56-65, 2013
72013
Агроекологічний моніторинг рослинницької продукції з присадибних ділянок поліської та лісостепової частин Житомирської області
ТМ Мислива
Вісник Державного агроекологічного університету, 57-61, 2005
62005
Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового мониторинга
ПП Надточий, ПП Надточій, ТН Мыслыва, ТМ Мислива
Наука, 2014
52014
Вплив імпактного забруднення на біологічні властивості дерново-підзолистого грунту
ТМ Мислива
Вісник Харківського національного аграрного університету, 262-270, 2011
52011
Екологія
ОМ Климчик, ПМ Малярчук, ТМ Мислива, ВП Дубровський
Вступ до фаху: Навчальний посібник. Житомир: Житомирський національний …, 2008
52008
Проблеми нормування важких металів в грунті
ТМ Мислива
Вісник Харківського національного аграрного університету, 155-161, 2008
52008
Use of Geospatial Analysis Methods in Land Management and Cadastre
NS Myslyva Tamara, Sheluto Bronislava, Kutsaeva Olesya
BALTIC SURVEYING, 56-62, 2018
42018
Use of geospatial analysis methods in land management and cadaster/Myslyva TN, Sheluto BV, Kutsaeva OA, Naskova SA
TN Myslyva
Baltic Surveying 9 (2), 56-62, 2018
42018
Use of geospatial analysis methods in land management and cadastre
T Myslyva, B Sheluto, O Kutsaeva, S Naskova
Baltic Surveying 9, 56, 2018
42018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20