Сайчук (Туркова) Оксана Костянтинівна, Saichuk (Turkova) Oksana
Сайчук (Туркова) Оксана Костянтинівна, Saichuk (Turkova) Oksana
асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сервісна спрямованість надання адміністративних послуг в Україні: процедурні аспекти
ОК Туркова
Право і суспільство, 189, 2015
102015
Правова природа процедур надання адміністративних послуг в Україні
ОК Туркова
Х., 2017, 2017
92017
Надання електронних послуг в Естонії: адміністративно-правовий аспект
ОК Туркова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
62016
Теоретичні підходи щодо поняття адміністративної послуги
О Turkova
Теорія і практика правознавства 1 (09), 1-10, 2016
62016
Проблемы информатизации процедур предоставления административных услуг в Украине
О Туркова
Legea si viata, 122-125, 2015
62015
РЕЄСТР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПОРЯДКУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ THE REGISTER AS AN EFFECTIVE TOOL OF STREAMLINING OF ADMINISTRATIVE SERVICES
ОК Туркова
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 80, 2017
12017
Щодо визначення сутності процедур надання адміністративних послуг у законодавстві України
ОК Туркова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
12016
Теоретические подходы к понятию административной услуги
ОК Туркова
Теорія і практика правознавства 1 (9), 2016
2016
Процедури прокурорського нагляду за адміністративно сервісною діяльністю органів внутрішніх справ
ОК Туркова
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9