Olesya Tragnyuk
TitleCited byYear
Міжнародне право
МВ буроменський, ТО Я.
Юрінком інтер, 2005
462005
Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів
ОЯ Трагнюк
Х.: Б, 20, 2003
272003
Деякі правові засоби подолання дефіциту демократії в Європейському Союзі (на прикладі інституту громадянської ініціативи в ЄС)
ОЯ Трагнюк
видавництво" Право", 2011
142011
Адаптація права України до права ЄС як складова механізму євроінтеграції
ОЯ Трагнюк
видавництво" Право", 2005
102005
The State Sovereignty and Sovereign Rights: the Correlation Problem
YP Bytyak, IV Yakovyuk, O Tragniuk, TV Komarova, SS Shestopal
52017
Лозинський Михайло Михайлович
ВС Семенов, ОЯ Трагнюк
Антологія української юридичної думки, 383-386, 0
5
Правове регулювання співробітництва України та ЄС з енергетичних питань у рамках Східного партнерства
ОЯ Трагнюк
видавництво" Право", 2012
32012
Деякі концептуальні засади побудови інституційної системи Європейського Союзу
ОЯ Трагнюк
видавництво" Право", 2005
32005
Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія
ЮП Битяк, СГ Серьогіна, ЮВ Байдін, ІВ Яковюк, ОЯ Трагнюк, ...
22012
Application of some conceptual bases of federalism in legal detemination of competence of the European Union (to statement of a problem)
O Tragniuk
12016
Правові та організаційні інструменти реалізації Спільної зовнішньої оборонної політики ЄС на сучасному етапі
OY Tragniuk
Проблеми законності, 249-257, 2018
2018
Cooperation of former Soviet Union countries and Ukraine with the European Union
YP Bytiak, IV Yakoviyk, EA Getman, OY Tragniuk, SS Shestopal
2018
Legal and Organizational Instruments of the EU Common Defense Policy Implementation at the Present Stage
OY Tragniuk
Probs. Legality 143, 249, 2018
2018
The issue of the international legal personality of subnational units of the EU member states (a case study of German sub-federal units)
IV Yakoviyk, K Smyrnova, OY Tragniuk, AA Donets, SS Shestopal
2018
The concept of" imperial federalism" in the service of european integration: history and contemporaneity
IV Yakovyuk, MG Okladnaya, O Tragniuk, S Shestopal, B Hrybovskyi
2018
Аналітичний огляд проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з другої сторони
А ДОПОВІДІ
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 294, 2013
2013
Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни" Основи права Європейського Союзу":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Спеціаліст", напрям підгот. 7 …
ТМ Анакіна, ВМ Стешенко, ОЯ Трагнюк
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: монографія
ІВ Яковюк, ТМ Анакіна, ОЯ Трагнюк, ТВ Комарова
2012
Співробітництво України та Європейського Союзу в енергетичній сфері у форматі Східного партнерства
ОЯ Трагнюк
2012
Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе
СГ Серегина, ЮГ Барабаш, ЮВ Байдин, ОЯ Трагнюк, ИВ Яковюк, ...
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20