Подписаться
Світлана Дрібас (Світлана Прахова)
Світлана Дрібас (Світлана Прахова)
Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія фрустраційних станів та реакцій підлітків: теорії, проблеми, діагностика
АВ Шамне, СА Прахова
НУБіП України, 2018
172018
Дистанційне навчання у просторі сучасних освітніх систем: психологічний контекст
СА Прахова, ОА Даценко, КА Семенов
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2020
122020
Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації
СА Прахова
Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені ГС …, 2015
82015
Формування емоційного інтелекту як необхідної компетенції на шляху соціалізації дитини
S Prakhova, N Makarenko
Psychological journal 6 (2), 134-142, 2020
62020
Порівняльний аналіз етапів становлення теорії фрустрації: історична ретроспектива
СА Прахова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 82-91, 2015
52015
Поняття «фрустрація»: сутність, структура та особливості трактування у психологічних дослідженнях
СА Прахова, АІ Шумейко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти 1, 163-168, 2010
52010
Особливості організації викладацько-студентської взаємодії в умовах дистанційного навчання
С Дрібас, О Пінська, О Даценко
Психологія: реальність і перспективи, 56= 62-56= 62, 2021
32021
Психологічні детермінанти подолання фрустраційних станів учнів різних вікових груп
СА Прахова
32017
Тривожність у предикторній структурі фрустраційних станів школярів різних вікових груп
СА Прахова
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 302-312, 2018
22018
Роль індивідуально-типологічних та соціально-психологічних чинників у детермінації фрустраційних станів учнів різних вікових груп
СА Прахова
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2016
22016
Особливості самооцінки підлітків у системі дистанційного навчання
СА Дрібас, ОЛ Пінська
The 11 th International scientific and practical conference “Modern research …, 2023
12023
Вплив пандемiї COVID-19 на рiвень мiжособистiсних вiдносин юнакiв
С Дрібас, А Римша
Актуальні проблеми психології в закладах освіти 12, 63-71, 2022
12022
Комплексна програма активізації психологічних детермінант подолання фрустраційних станів учнів різних вікових груп
СА Прахова
Актуальні проблеми психології в закладах освіти 9, 180-189, 2019
12019
Напрямки превенції шкільної тривожності молодших школярів: реалії сьогодення та перспективи «нової української школи»(на прикладі лонгітюдного дослідження)
С Прахова, Н Макаренко
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 234-254, 2019
12019
Значимість акцентуацій характеру в предикторній структурі фрустраційних станів учнів різних вікових груп
СА Прахова
Актуальні проблеми психології в закладах освіти 8, 73-79, 2018
12018
Лонгітюдне дослідження феномену фрустрації учнів різних вікових груп
С Прахова
Психологія особистості, 194-202, 2015
12015
Дослідження психологічних детермінантів виникнення фрустраційних станів учнів різних вікових груп
СА Прахова
ТОВ" Видавництво" Десна Поліграф"", 2015
12015
Теоретико-методологічний аналіз проблеми фрустрації на сторінках сучасних українських та російських періодичних видань
С Прахова
Психологія особистості, 28-38, 2014
12014
Психологічні особливості правосвідомості у студентів юридичного та історичного профілів навчання
АВ Коллі-Шамне, СА Дрібас, АВ Гончаров
2025
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ У ШВЕЙЦАРІЇ У ПЕРШИЙ РІК ВІЙНИ: ВІКОВІ, ОСВІТНІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
АВ Коллі-Шамне, СА Дрібас
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20