Follow
Кавура Виктор Леонидович
Кавура Виктор Леонидович
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Информационное обеспечение процессов управления сбытом на предприятии
ВЛ Кавура
Материалы региональной научно-практической конференции, 2000
3*2000
Промполитика Евросоюза и инструменты её реализации: опыт для Украины
ВЛ Кавура, НФ Васильева, АС Гинкул
Економіка промисловості, 2013
1*2013
Модели инновационного развития экономики: зарубежный опыт реализации
ВЛ Кавура, НФ Васильева
Вестик Института Экономических Исследований, 2016
2016
Людський потенціал як домінантний ресурс неоіндустріалізації
ВЛ Кавура, НФ Васильева
Зб. наук. пр. Вісник Донецького Університету економіки та права, 138-144, 2015
2015
Машиностроение как материально-техническая основа неоиндустриальной экономикиУкраины
ВЛ Кавура, НФ Васильева
Економіка промисловості, 2014
2014
Организация безопасности онлайнового электронного бизнеса
ВЛ Кавура, НФ Васильева, АС Гинкул
Економіка промисловості, 2010
2010
Організація безпеки електронних платіжних систем
ВЛ Кавура, АС Гинкул, АА Кондрахіна
НАН України . Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010
2010
Організація безпеки онлайнового електронного бізнесу (наукова доповідь)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН України . Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 25с., 2010
2010
Ефективність онлайнового електронного бізнесу (наукова доповідь)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН України . Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 31 с., 2010
2010
Факторы повышения эффективности электронного документооборота
ВЛ Кавура, ЛС Винарик, АС Гинкул
НАН України. Ин-т економіки пром-сті. Донецьк, 318 с., 2009
2009
Організація, інструменти залучення і збережінгя споживачів онлайнового електроного бізнесу (доповідна записка)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН України . Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 23 с., 2009
2009
Оценка информационных потоков в субъектах хозяйствования Донецкой области (докладная записка)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН України . Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 19 с., 2009
2009
Електронні гроші в системі взаєморахунков в онлайновому бізнесі (наукова доповідь)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН України . Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 35 с., 2009
2009
Торгово-закупівельні системи в сегменті в2в онлайнового електонного бізнесу (аналітична записка)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН України Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 31 с., 2009
2009
Аналіз інфраструктури і класифікація систем онлайного електронного бізнесу
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН Укр. Ин-т экон. пром-сти. Донецьк, 20 с., 2009
2009
Социально-психологические факторы надежности электронных информационных ресурсов
ВЛ Кавура, ЛС Винарик, АС Гинкул
Тези доповідей і повідомлень. Регіональні проблеми людського та соціального …, 2008
2008
Организация функционирования онлайнового электронного бизнеса в субъектах хозяйствования: Базовое методическое руководство
ВЛ Кавура, ЛС Винарик, АН Щедрин
НАН Укр. Ин-т экон. пром-сти. Донецьк, 60 с., 2008
2008
Аналіз інформаційних систем у сегментах онлайнового електронного бізнесу: аналітична записка
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін
НАН Укр. Ин-т экон. пром-сти. Донецьк, 28 с., 2008
2008
Онлайновий електронний бізнес: Українсько-російський поняттєвий словник термінів
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ЯГ Берсуцький
Донецьк ІЕП НАН Укр., ДонУЕП, 285 с., 2008
2008
Проблеми онлайнового електронного бізнесу України, пов’язані з її членством у СОТ (аналітична записка)
ВЛ Кавура, ЛС Вінарік, ОМ Щедрін, НФ Васильєва, АС Гинкул
НАН Укр. ИЭП Донецьк, 24 с., 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20