Подписаться
Скляр Георгій Павлович
Скляр Георгій Павлович
ВНЗУ "Полтаський університет економіки і торгівлі", кафедра ТГБ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці: монографія
ГП Скляр
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
452008
Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його вдосконалення в умовах перехідної економіки
ГП Скляр, ОО Педик
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
212010
Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів
ГП Скляр, ЮВ Карпенко
Вид-во ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка …, 2015
192015
Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами
ГП Скляр, ЛВ Дробиш, ЛІ Вишневецька
Економічний вісник Донбасу, 2017
132017
Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства
ГП Скляр, НМ Карпенко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
122015
Економічна сутність та закономірності розвитку ринку туристичних послуг в Україні
ГП Скляр
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
122014
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
ГП Скляр
Полтавський університет економіки і торгівлі, 0
10
Тенденції розвитку ринку рафінованої соняшникової олії в Україні
АО Наторіна
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
52021
Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти.
ГП Скляр, НМ Карпенко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2014
32014
Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах глобалізації
ГП Скляр
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 142-145, 2014
32014
Феномен кооперації
ГП Скляр
Полтава:“ІнтерГрафіка, 2004
32004
Сучасна онтологія туризму: джерела і концепти (Чернівецько-полтавський діалог)
Г Скляр, В Животенко
Кифяк Василь Федорович, 2017
22017
Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації
ВВ Сирветник-Царій
Маркетинг і менеджмент інновацій, 250-258, 2014
22014
Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої коопераціїI
ГП Скляр, НВ Мокєрова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Щастя як об’єкт міждисциплінарних туризмологічних досліджень у постнекласичній парадигмі
ГП Скляр, ЛВ Дробиш
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
12021
Генезис постнекласичного прикладного туристичного знання: онтологічні виклики практичного розуму
ГП Скляр
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
12019
Вдосконалення політики управління необоротними активами підприємства
Е Соколова, Г Скляр
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2016
12016
Методологічні особливості дослідження відносин соціального капіталу спілок споживчих товариств у сфері туризму
ГП Скляр, НВ Мокєрова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
12015
Перестрахування ризиків виїзного туризму: математичне моделювання рівня власного утримання страховика
СА Навроцький, ГП Скляр, ІВ Фисун
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 107-114, 2015
12015
Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах модернізації економіки
ГП Скляр
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20