Ірина Ганечко
Ірина Ганечко
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів підприємства
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова стратегія підприємства в умовах сталого економічного розвитку: монографія
ККО Бланк Ігор, Ганечко Ірина, Ситник Ганна
КНТЕУ, 2009
45*2009
Фінансове забезпечення розвитку підприємств: монографія
ГІ Бланк Ігор, Лігоненко Лариса, Гуляєва Наталія
КНТЕУ, 2011
24*2011
Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку
ІГ Ганечко, КМ Афанасьєв
Науковий вісник Ужгородського університету 1 (1 (47)), 189-193, 2016
92016
Проблеми розвитку інновацій в Україні
І Ганечко
Схід, 2011
82011
Практичні аспекти оцінки синергічного ефекту від злиття та поглинання компаній
КМ Афанасьєв, ІГ Ганечко
Облік і фінанси, 85-89, 2014
22014
Проектне фінансування: використання боргових фінансових інструментів
І Ганечко
Інвестиції: практика та досвід, 29-31, 2011
12011
Фінансова безпека експортної діяльності підприємств
КМ Афанасьєв, ІГ Ганечко
Економічний простір, 23-34, 2017
2017
Бізнес-ризики в сучасних умовах розвитку
Г Ірина
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні, 2015
2015
Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства: прийняття короткострокових та довгострокових рішень
ІГ Костянтин Афанасьєв
Вісник Донецького національного університету, 68-70, 2015
2015
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ: ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ
ІГ Ганечко, КМ Афанасьєв
БКК У9 (4Укр) 0-55 П78, 52, 2015
2015
Створення мотиваційного середовища як фактор успішного управління змінами на підприємстві
БН Ганечко Ірина
Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності, 2014
2014
Особливості розвитку експортного потенціалу підприємства
ГІ Афанасьєв Костянтин
Збірник наукових праць, 2014
2014
Експериментальна стратегія інноваційного проекту
ГІ Григорівна
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, 2014
2014
Характеристика стартапів, їх влив на розвиток економіки
Г Ірина
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, 2013
2013
Оцінка систем підтримки малого бізнесу
Г Ірина
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні, 2013
2013
Практичні аспекти побудови фінансової моделі інвестиційного проекту
І Ганечко
Економічний простір, 165-173, 2011
2011
Передінвестиційні дослідження як основа оптимізації вартісних та якісних параметрів проекту
ІГ Ганечко
Ефективна економіка, 2011
2011
PROBLEMS OF INNOVATIONS DEVELOPMENT IN UKRAINE
I Hanechko
2011
Проектне фінансування в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів. Задачі передінвестиційної стадії проекту
І Ганечко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наукових праць 6 (Випуск 255 …, 2009
2009
ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ: УПРАВЛІНСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ 0
І ГАНЕЧКО, О ТРУБЕЙ
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20