Подписаться
Микола Окса/ MM Oksa/ ММ Окса/ НН Окса/ Mуkola Oksa
Микола Окса/ MM Oksa/ ММ Окса/ НН Окса/ Mуkola Oksa
Мелітопольський педагогічний університете імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вивчення дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917-1991 р. р.)
ММ Окса
К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція, 1997
311997
Ґенеза вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вузах України в ХХ столітті. Монографія
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ 313, 2004
282004
Стратегічний менеджмент в освіті: Навч. посібник
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, 2007
242007
Системний підхід у педагогіці: історичний аспект [Електронний ресурс]
ММ Окса
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного ун-ту …, 2007
192007
Загальнопедагогічний і психологічний аналіз сутності і компонентів здорового способу життя студентів економічних спеціальностей
ДЄ Воронін, ММ Окса
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 3-21, 2005
162005
Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя у процесі вивчення загальнопедагогічних дисци плін
ММ Окса
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія.–К …, 2003
152003
Основи стратегічного менеджменту в освіті: Навчальний посібник
ОО Барліт, МВ Елькін, ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2009
122009
Тенденції та закономірності становлення загально педагогічних дисциплін в Україні
ЮП Болотін, ММ Окса
Мелітополь: МДПУ 202, 1997
121997
Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу
ММ Окса
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. праць …, 0
12*
Вплив управління навчальним закладом на якість освіти
М Окса, К Олексенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
112018
Толерантність як компонент професійної культури вчителя
ММ Окса
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2009
92009
Лекції з історії педагогіки України
ЮП Болотін, ММ Окса
Мелітополь, 1996
91996
Методоголія і методика науково–педагогічних досліджень: навч. посібник
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, 2005
82005
Проблеми та тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-х–80-х років
ММ Окса
Мелітополь: Мелітоп. держ. пед. ун-т, 2004
72004
Ретроспективні генези і сучасні тенденції розвитку експерементальних навчально-виховних закладів Німеччі/пти: моногр.
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, 2005
62005
Основні проблеми сучасної філософії освіти у викладанні загально педагогічних дисциплін
ММ Окса
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
52002
Впровадження ідей козацької педагогіки в сучасній школі: монографія
ММ Окса, АВ Пряннікова, ЛІ Кучина
Мелітополь, 2001
52001
Психолого–педагогічні особливості вивчення циклу загальнопедагогічних дисциплін на рубежі 20-х–30-х років
ММ Окса
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
42004
Витоки шкільництва і педагогічної освіти в Мелітополі: монографія
ІП Аносов, ЮП Болотін, ММ Окса
К.: Твім інтер, 2003
42003
Стан викладання загально педагогічних дисциплін у перше післявоєнне десятиріччя (1946-1956 рр.)
ММ Окса
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
32003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20