Подписаться
Микола Окса/ MM Oksa/ ММ Окса/ НН Окса/ Mуkola Oksa
Микола Окса/ MM Oksa/ ММ Окса/ НН Окса/ Mуkola Oksa
Мелітопольський педагогічний університете імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вивчення дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917-1991 р. р.)
ММ Окса
К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція, 1997
341997
Ґенеза вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вузах України в ХХ столітті. Монографія
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ 313, 2004
312004
Стратегічний менеджмент в освіті: Навч. посібник
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, 2007
272007
Системний підхід у педагогіці: історичний аспект [Електронний ресурс]
ММ Окса
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного ун-ту …, 2007
212007
Загальнопедагогічний і психологічний аналіз сутності і компонентів здорового способу життя студентів економічних спеціальностей
ДЄ Воронін, ММ Окса
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 3-21, 2005
202005
Тенденції та закономірності становлення загально педагогічних дисциплін в Україні
ЮП Болотін, ММ Окса
Мелітополь: МДПУ 202, 1997
161997
Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя у процесі вивчення загальнопедагогічних дисци плін
ММ Окса
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія.–К …, 2003
152003
Вплив управління навчальним закладом на якість освіти
М Окса, К Олексенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
142018
Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу
ММ Окса
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. праць …, 0
14*
Основи стратегічного менеджменту в освіті: Навчальний посібник
ОО Барліт, МВ Елькін, ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2009
132009
Методоголія і методика науково–педагогічних досліджень: навч. посібник
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, 2005
112005
Лекції з історії педагогіки України
ЮП Болотін, ММ Окса
Мелітополь, 1996
101996
Толерантність як компонент професійної культури вчителя
ММ Окса
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2009
92009
Проблеми та тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-х–80-х років
ММ Окса
Мелітополь: Мелітоп. держ. пед. ун-т, 2004
92004
Ретроспективні генези і сучасні тенденції розвитку експерементальних навчально-виховних закладів Німеччі/пти: моногр.
ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, 2005
72005
Витоки шкільництва і педагогічної освіти в Мелітополі: монографія
ІП Аносов, ЮП Болотін, ММ Окса
К.: Твім інтер, 2003
62003
Впровадження ідей козацької педагогіки в сучасній школі: монографія
ММ Окса, АВ Пряннікова, ЛІ Кучина
Мелітополь, 2001
62001
Психолого–педагогічні особливості вивчення циклу загальнопедагогічних дисциплін на рубежі 20-х–30-х років
ММ Окса
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
52004
Основні проблеми сучасної філософії освіти у викладанні загально педагогічних дисциплін
ММ Окса
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
52002
Стан викладання загально педагогічних дисциплін у перше післявоєнне десятиріччя (1946-1956 рр.)
ММ Окса
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
42003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20