Подписаться
Захарына, Юлія Юр'еўна
Захарына, Юлія Юр'еўна
Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене bspu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мастацкi вобраз архiтэктуры Беларусi апошняй чвэрцi XX–пачатку XXI стагоддзя
ЮЮ Захарына
Мн.: БДПУ, 2008
62008
Культавая архітэктура сучаснай Беларусі
ЮЮ Захарына
Архитектура и строительство, 16-17, 2000
52000
Сучасная архітэктура Беларусі: эвалюцыя мастацкіх вобразаў у сусветным кантэксце
ЮЮ Захарына
Беларуская навука, 2014
42014
Жылыя кварталы сучасных вялікіх гарадоў Беларусі: праблема архітэктурнага ансамбля
ЮЮ Захарына
Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2014
22014
ГІСТАРЫЧНЫЯ ТРАДЫЦЫІ Ў ЦАРКОЎНЫМ ДОЙЛІДСТВЕ БЕЛАРУСІ 1980–2000-Х ГГ
ЮЮ Захарына
Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогиi i фалькларыстыкi, 25-30, 2008
22008
Сучасная архiтэктура Беларусi: праблема мастацкай выразнасцi (70-я-90-я гады XX ст.)
ЮЮ Захарына
НАН Беларусі, Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі i фальклору імя К. Крапівы, 2001
22001
Сучаснае шматпавярховае жыллё Беларусі
ЮЮ Захарына
Архитектура и строительство, 60-61, 2001
22001
Гістарычнае і новае ў сучаснай архітэктуры Мінска
ЮЮ Захарына
Архитектура и строительство, 27-29, 2001
22001
ПРАБЛЕМА МАСТАЦКА-СТЫЛЁВАЙ ВЫРАЗНАСЦІ Ў АРХІТЭКТУРЫ БЕЛАРУСІ 1970-Х–1990-Х ГАДОЎ
ЮЮ Захарына
Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук, 77-86, 2001
22001
ТРАДЫЦЫЙНЫЯ БЕЛАРУСКІЯ КОРЧМЫ
ЮЮ Захарына
Мастацтва Беларусі, 43-45, 2000
22000
Видеоэкскурсия как средство социокультурного развития обучающегося в условиях полихудожественной среды
ЮЮ Захарина
Весцi БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія, 20-23, 2021
12021
Рэальнасць ці ілюзія: вобраз сучаснага беларускага горада
ЮЮ Захарына
ББК 63.5 П95, 34, 2017
12017
Семантыка адкрытай прасторы ў кантэксце пераўтварэння вялікага постіндустрыяльнага горада
ЮЮ Захарына
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ МАСТАЦТВА: ГIСТОРЫЯ, ТЭОРЫЯ, МЕТОДЫКА, 38-41, 2014
12014
Сучасная архітэктура Беларусі: праблема захавання нацыянальнай адметнасці
ЮЮ Захарина
БГУКИ, 2013
12013
МАСТАЦКІЯ ВОБРАЗЫ СУЧАСНЫХ СПАРТЫЎНЫХ ЗБУДАВАННЯЎ БЕЛАРУСІ: КАНСТРУКЦЫЙНАЯ ЛОГІКА І СІМВАЛІЗАЦЫЯ АРХІТЭКТУРНЫХ ФОРМ
ЮЮ Захарына
ББК 63.5 П95 Рэдакцыйная калегія: ВА Арловіч, АА Каваленя, АІ Лакотка, МФ …, 2013
12013
МІНІПОЛІС ЯК ФОРМА АРГАНІЗАЦЫІ САЦЫЯКУЛЬТУРНАГА АСЯРОДДЗЯ БЕЛАРУСКІХ ГАРАДОЎ
ЮЮ Захарына
Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2013
12013
ГАРМАНІЗАЦЫЯ АРХІТЭКТУРНЫХ ФОРМ І ПРЫРОДНАГА АСЯРОДДЗЯ Ў СУЧАСНЫМ ДОЙЛІДСТВЕ
ЮЮ Захарына
Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2013
12013
Гродна (Архітэктура)
ЮЮ Захарына
Культура Беларусі, 261-262, 2012
12012
МАСТАЦКІЯ ВОБРАЗЫ АРХІТЭКТУРЫ БУДУЧЫНІ БЕЛАРУСІ: ВЫЗНАЧЭННЕ МЕЖ ПРАЗ ПРЫЗМУ ПРАСТОРАВА-ЧАСАВАГА КАНТЫНУУМА
ЮЮ Захарына
Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2012
12012
" ЗЯЛЁНАЯ АРХІТЭКТУРА": ЭКСТРАПАЛЯЦЫЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ПРЫНЦЫПАЎ І ПРЫЁМАЎ У СУЧАСНАЙ КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ
ЮЮ Захарына
Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20