Авраменко Людмила Викторовна
Авраменко Людмила Викторовна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Загальна теорiя держави i права: та iн.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України МВ Цвiка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України ОВ Петришина
МВ Цвiк, ОВ Петришин, ЛВ Авраменко
102009
Теорія держави і права.− Х
ЛВ Авраменко
СПД ФО Вапнярчук Н. М, 2004
52004
Наступність та запозичення в праві (загальнотеоретичні аспекти)
ЛВ Авраменко
ЛВ Авраменко, 2000
52000
Теорія держави та права: навчальний посібник
ЛВ Авраменко
ЛВ Авраменко.− Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук НМ, 2004
42004
Значение категорий «сущность»,«содержание» и «форма» в формулировании понятия права
ЛВ Авраменко
Проблеми законності, 2014
32014
Разграничение преемственности в праве с другими смежными понятиями
ЛВ Авраменко
Проблемы законности, 2012
32012
Субъективные факторы формирования правовой системы Украины
ЛВ Авраменко
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
22014
Розмежування наступності у праві з іншими суміжними поняттями
ЛВ Авраменко
Проблеми законності, 3-13, 2012
22012
Значення категорій сутність, зміст та форма при формулюванні поняття права
ЛВ Авраменко
Проблеми законності, 15-23, 2014
12014
Summary Category Value, Content, and Form in the Formulation of the Concept of Law
LV Avramenko
Probs. Legality 125, 15, 2014
2014
Subjective factors of Ukraine’s legal framework formation
ЛВ Авраменко
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 1, 2014
2014
тика курсових робіт з теорії держави і права: електронне видання: галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство" для …
ОВ Петришин, ЛВ Авраменко, ІО Биля-Сабадаш, ЛЛ Богачова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
тика курсових робіт з теорії держави і права
ОВ Петришин, ЛВ Авраменко, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2010
2010
Проблеми законності. 2006. Вип. 82
ЛВ Авраменко, ОС Головащенко, ТО Бринь, ДА Шигаль, КМ Лісогорова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006
2006
Проблеми законності. 2005. Вип. 76
ЛВ Авраменко, ОЮ Тодика, ОО Чуб, ПМ Любченко, АА Степанюк, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005
2005
Плани семінарських занять з теорії держави і права
ВД Ткаченко, ЛВ Авраменко, ІВ Процюк, ІВ Яковюк, ОР Дашковська
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2005
2005
Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти
ЛВ Авраменко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 125-130, 2000
2000
Проблеми законності. 1998. Вип. 34
ЕБ Ручкин, ЛВ Авраменко, ІВ Процюк, СП Мороз, ЛЄ Гамбург, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1998
1998
ТЕОРІЯ Й ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЛВ Авраменко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20